Wojewoda wielkopolski spotkał się z ambasadorem Meksyku

Autor: Wielkopolski UW 2023-05-22 08:21:23

W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie wojewody wielkopolskiego Michała Zielińskiego oraz dyrektora generalnego Jacka Woźniaka z Juanem Sandovalem Mendioleą, ambasadorem Meksyku w Polsce. Podczas rozmowy poruszano temat współpracy polsko-meksykańskiej i dalszych możliwościach rozwoju obu państw.

Juan Sandoval Mendiolea ma bogate doświadczenie dyplomatyczne. W 1992 roku rozpoczął swoją karierę w meksykańskiej służbie zagranicznej, a w 2014 awansował na stanowisko ambasadora. W latach 2015-2021 pełnił funkcję zastępcy stałego przedstawiciela Meksyku przy ONZ w Nowym Jorku.

W ramach swojej kariery dyplomatycznej Ambasador Mendiolea pełnił różne funkcje w meksykańskim ministerstwie spraw zagranicznych, m.in. jako dyrektor generalny ds. Organizacji Narodów Zjednoczonych, koordynator doradców podsekretarza ds. Wielostronnych i Praw Człowieka, zastępca dyrektora generalnego ds. Amerykańskich Organizacji i Mechanizmów Regionalnych oraz zastępca krajowego koordynatora ds. Spotkań na Szczycie. Przez pięć lat (2001-2006) pełnił funkcję zastępcy przedstawiciela przy Organizacji Państw Amerykańskich w Waszyngtonie. Ambasador Mendiolea był również ekspertem Meksyku w wielu ważnych inicjatywach międzynarodowych, takich jak walczące z narkotykami Multilateral Evaluation Mechnism (MEM) OPA oraz Mechanism for the Implementation of the Inter-American Convention against Corruption (MESICIC).

Ambasador Mendiolea był aktywnie zaangażowany w negocjacje i reprezentację Meksyku na licznych spotkaniach w siedzibach ONZ, OECD, UNESCO i w Radzie Europy. Brał udział w organizacji konferencji przygotowawczych przed Konferencją Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu COP-16 w Cancun.


 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u