Gala podsumowująca konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych

Autor: Lubelski UW 2023-06-13 07:49:40

Wojewoda lubelski Lech Sprawka wziął udział w podsumowaniu konkursów przedmiotowych organizowanych w roku szkolnym 2022/2023 dla uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego. Podczas gali, zorganizowanej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie, wojewoda wręczył dyplomy i nagrody wielokrotnym laureatom konkursów i szkołom podstawowym z najwyższą liczbą laureatów.

Życie z pasją, z wyspecjalizowaniem się w jakiejś dziedzinie życia, która w sposób szczególny angażuje energię i emocje jest znakomitą receptą na dobre życie. Duża liczba laureatów tych konkursów oznacza, że to już są autentyczni pasjonaci ze znakomitym rozwojem w tych dziedzinach.  Te dobre informacje świadczą o tym, że zmierzamy w dobrym kierunku. Wszystkim laureatom serdecznie gratuluję. Życzę, byście niedługo nie byli gośćmi tego uniwersytetu, a jego czynnymi uczestnikami podczas procesu edukacyjnego.

Dziękuję i gratuluję wszystkim rodzicom, bo szkoła to za mało, by osiągnąć takie sukcesy. Trzeba wsparcia ze strony tego najważniejszego podmiotu wychowującego, którym są rodzice. Życzę Państwu, żeby ta radość, która towarzyszy dzisiejszej uroczystości przeniosła się za kilkanaście dni na zakończenie procesu edukacyjnego, dobre wybory szkół średnich i dalszy proces edukacyjny

– podkreślał wojewoda lubelski Lech Sprawka.

12 konkursów przedmiotowych zorganizowanych przez lubelskiego kuratora oświaty

W roku szkolnym 2022/2023 lubelski kurator oświaty zorganizował na terenie województwa lubelskiego 12 konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych (konkurs polonistyczny, historyczny, matematyczny, fizyczny, chemiczny, biologiczny, geograficzny, konkursy z języków angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego i hiszpańskiego).

W etapie szkolnym uczestniczyło 23811 uczniów szkół podstawowych. Laureatami,  nagrodzonymi przez kuratora oświaty zostało 339 uczniów szkół podstawowych, którzy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Jeden uczeń to laureat z czterech przedmiotów, 7 uczniów to laureaci z trzech przedmiotów i 26 uczniów to laureaci wielokrotni z dwóch przedmiotów.

Podziękowania dla nauczycieli i dyrektorów

Spotkanie było okazją do podziękowania nauczycielom i dyrektorom szkół za pracę dydaktyczną i wychowawczą z uzdolnionymi uczniami. Podziękowaniami lubelskiego kuratora oświaty za pracę z uczniami uhonorowanych zostało 305 nauczycieli ze szkół podstawowych i  122 dyrektorów szkół województwa lubelskiego.

Dziękuję za codzienną pracę z uczniami i przygotowanie ich do konkursowej rywalizacji. Dziękuję również dyrektorom szkół, którzy razem z całym zespołem kierującym i radą pedagogiczną tworzyli odpowiedni klimat do tego typu aktywności. To wspólne działanie jest z pożytkiem dla każdej placówki i równocześnie znakomitą wiadomością dla jednostek samorządu terytorialnego, które są organami prowadzącymi 

- dodał wojewoda lubelski.

Konkursy historyczny i genealogiczny

Spotkanie było okazją do uhonorowania laureatów konkursu historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922 i finalistów etapu wojewódzkiego w konkursie genealogicznym „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”.

Celem konkursu „Losy żołnierza…” jest kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o historii oręża polskiego w różnych okresach historycznych oraz znaczeniu sił zbrojnych w życiu politycznym, ekonomicznym i kulturowym Państwa i Narodu Polskiego, kształtowanie umiejętności kreatywno-krytycznego myślenia o dziejach minionych, rozwijanie umiejętności pracy ze źródłami historycznymi pisanymi i materialnymi i popularyzowanie wśród młodzieży tematyki historii wojskowości oraz wiedzy o losach żołnierza i dziejach oręża polskiego.

Celem konkursu „Bez korzeni nie zakwitniesz…” jest poznanie historii rodziny poprzez rozmowy z najbliższymi, odkrywanie domowych pamiątek, dokumentów i starych fotografii, wykorzystanie zasobów bibliotek, Internetu oraz archiwaliów zgromadzonych w archiwach państwowych. 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u