ARESZT DLA MĘŻCZYZNY PODEJRZANEGO O SERIĘ PRZESTĘPSTW O CHARAKTERZE SEKSUALNYM

Autor: MSWiA 2023-06-17 08:42:14

NA SZKODĘ KOBIET, KTÓRYM WYNAJMOWAŁ MIESZKANIE WE WROCŁAWIU

Zgromadzony w sprawie śledztwa materiał dowodowy nie pozostawiał wątpliwości, że zatrzymany mężczyzna, powinien jak najszybciej usłyszeć zarzuty i trafić do aresztu. Jak ustalili funkcjonariusze z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego i Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu podczas prowadzonego postępowania pod nadzorem Śląskiego Wydziału Zamiejscowego do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, mężczyzna ten działał w latach 2009-2014. Potwierdzono, że wynajmował głównie młodym kobietom wielopokojowe mieszkanie położne we Wrocławiu i na ich szkodę dopuścił się licznych przestępstw na tle seksualnym. Czyny te zagrożone są karą do 12 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego i Wydziału Kryminalnego z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu działając pod nadzorem Śląskiego Wydziału Zamiejscowego do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach zatrzymali sprawcę wielu przestępstw m.in. na tle seksualnym, przeciwko rodzinie i innych.

Podczas prowadzonego postępowania ustalono, że podejrzany mężczyzna w latach 2009-2014, wynajmował młodym kobietom wielopokojowe mieszkanie położne we Wrocławiu i na ich szkodę dopuścił się licznych przestępstw.

W ramach tego śledztwa, prokurator przedstawił zatrzymanemu mężczyźnie łącznie sześć zarzutów dotyczących zgwałcenia, doprowadzenia do poddania się innej czynności seksualnej, wykorzystania bezbronności i doprowadzenia do obcowania płciowego, znęcania się oraz oszustw.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, realną obawę matactwa oraz grożącą podejrzanemu surową karę, prokurator wystąpił z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Sąd po zapoznaniu się z materiałami zgromadzonymi przez funkcjonariuszy w wielu tomach akt, zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Czyny te zagrożone są karą do 12 lat pozbawienia wolności.

Obecnie nadal trwają czynności mające na celu dowodowe potwierdzenie innych czynów przestępczych popełnionych przez zatrzymanego.

Apel Prokuratury i Policji

W związku z toczącym się śledztwem apelujemy o zgłaszanie się osób, które przebywały w mieszkaniu wynajmowanym przez podejrzanego we Wrocławiu przy ulicy Stawowej 2/12 i miały z nim kontakt lub były świadkami przestępstw, z funkcjonariuszami Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu lub Śląskiego Wydziału Zamiejscowego do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

asp. szt. Łukasz Dutkowiak
Rzecznik Prasowy KWP we Wrocławiu

Źródło:
Śląski Wydział Zamiejscowy do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach
Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

© 2018 Super-Polska.pl stat4u