Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych dla działaczy Solidarności Walczącej

Autor: Wielkopolski UW 2023-06-20 08:27:13

W kościele oo. dominikanów oraz w murach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyły się uroczystości wieńczące obchody 40. rocznicy powstania organizacji Solidarność Walcząca Oddział Poznań. Kilkudziesięciu jej działaczy otrzymało z rąk wojewody wielkopolskiego Michała Zielińskiego najwyższe odznaczenia państwowe przyznawane za wybitne zasługi dla niepodległości Polski.

Solidarność Walcząca była jedną z czołowych organizacji w Poznaniu, które stawiały opór ustrojowi komunistycznemu w latach 80. Członkowie „SW” zajmowali się między innymi działalnością wydawniczą oraz propagowaniem dążeń niepodległościowych.

- Z największą satysfakcją uczestniczę w tym wyjątkowym, niezwykłym spotkaniu i z radością patrzę na Wielkopolan, nagrodzonych za dokonania niepospolite. Odznaczenia państwowe są wyróżnieniem, ale także formą podziękowania za Waszą ofiarność, za odwagę, za niezłomność, pracę i konsekwencję. Ta uroczystość jest więc dobrą okazją do wspólnego świętowania największych dokonań, a także przypomnienia, że prawdziwym bogactwem każdego społeczeństwa są zawsze ludzie, którzy je tworzą - mówił wojewoda Michał Zieliński.

Ich życiorysy to historie wyjątkowej odwagi i poświęcenia. Nie bali się walczyć o ludzką godność w czasach, gdy za takie działania im, a także ich najbliższym, groziły represje i kary więzienia. Działacze Solidarności szczególnie byli napiętnowani przez komunistyczny reżim, te represji nasiliły się w trakcie trwania stanu wojennego. Wojewoda wielkopolski wspomniał również w swoim przemówieniu jednego z przywódców „SW” - zmarłego w 2009 roku Macieja Frankiewicza.

- Dla nas wszystkich ogromną wartością jest przypomnienie osoby Macieja Frankiewicza, niezłomnego bojownika wolności, a przy tym człowieka oddanego ludziom i zaangażowanego w działania dla wspólnego dobra. Istotą jego postawy była wierność Polsce, gotowość do poświęceń i niepoddawanie się przeciwnościom – mogli usłyszeć zebrani w sali sesyjnej urzędu wojewódzkiego.

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach  postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odznaczeni zostali za wybitne zasługi dla niepodległości Polski Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski:

- Krzysztof Cnotalski, po wprowadzeniu stanu wojennego kolportował wydawnictwa podziemne, gazety, znaczki, ulotki i kasety fonograficzne. Pełnił funkcję kuriera, przywożąc z Warszawy bezdebitowe pisma i książki. Drukował i kolportował pismo „HIPOLIT”, którego był współzałożycielem oraz inne pisma niezależnych struktur związkowych. Organizował pomoc rzeczową i finansową dla aresztowanych i ich rodzin. Był represjonowany przez Służbę Bezpieczeństwa, wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. Ponadto za próbę wniesienia do HCP ulotek pan Krzysztof Cnotalski został zwolniony z pracy;

- Krzysztof Zbigniew Doman, działacz opozycji demokratycznej związany z Solidarnością Wielkopolska Południowa. W 1990 był związany z Biurem Informacyjnym, wydającym i kolportującym pisma Tymczasowego Zarządu Regionu;

- Andrzej Grzybowski, 2 listopada 1982 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim. Po wyjściu z internowania kontynuował działalność opozycyjną w podziemnych strukturach NSZZ Solidarność jako kolporter prasy solidarnościowej i wydawnictw tzw. drugiego obiegu. W lutym 1983 r. został aresztowany. Wyszedł na wolność w lipcu, po ogłoszeniu amnestii. Nadal był zaangażowany w kolportaż i druk wydawnictw podziemnych, m.in. Solidarności Walczącej - Poznań. Od maja do sierpnia 1986 r. ponownie aresztowany;

- Małgorzata Jaśkiewicz, po wprowadzeniu stanu wojennego Małgorzata Jaśkiewicz przerwała studia na PWSSP we Wrocławiu i zaangażowała się w działalność konspiracyjną. Zajmowała się kolportażem pism podziemnych oraz malowaniem na murach haseł antyreżymowych. Prowadziła dokumentację fotograficzną działań ZOMO podczas demonstracji ulicznych we Wrocławiu. W 1983 wraz z mężem Jackiem Jaśkiewiczem samodzielnie opracowali technikę druku sitowego, pozwalającą na drukowanie znaczków poczty podziemnej w wysokiej jakości i wydrukowali nakład znaczków przedstawiających Kardynała Stefana Wyszyńskiego i papieża Jana Pawła II. Były to pierwsze znaczki Poczty Solidarności Walczącej;

- Edward Pohl, współpracował z Maciejem Frankiewiczem. Dostarczał mu m.in. drzewce, materiały na flagi, farbę i inne artykuły przeznaczone do działalności niezależnej. Współpracował również z Krzysztofem Cnotalskim w organizowaniu papieru, jeździł do Torunia i innych miast swoim samochodem ryzykując jego utratę przewoził różne materiały i czasopisma drugiego obiegu. E. Pohl udostępnił swój dom, gdzie była drukarnia Solidarności Walczącej. Uczestniczył w nielegalnych manifestacjach i kolportował niezależne pisma;

- Elżbieta Maria Ruta - Solarska, zajmowała się kolportażem nielegalnej prasy, książek, ulotek i innych wydawnictw niezależnych. W latach 1984-1989 współpracowała przy redagowaniu „Solidarności Walczącej”, „Hipolita” oraz innych tytułów niezależnej prasy zakładowej w Poznaniu .W jej rodzinnym domu drukowano prasę, ulotki i kalendarze SW. W okresie od 1982-1985 była jednym z kolporterów wydawnictw niezależnych na terenie Z.P.M. H. Cegielski – Poznań (HCP). We współpracy z działaczami Solidarności leszczyńskiej organizowała również kolportaż prasy i wydawnictw niezależnych na terenie Leszna;

- Adam Lucjan Szatkowski, przystąpił do Solidarności Walczącej na początku 1984r. Jego zadaniem było zorganizowanie i prowadzenie agencji fotograficznej poznańskiego oddziału SW. Agencja mieściła się w jego prywatnym mieszkaniu w Poznaniu. Agencja zajmowała się wytwarzaniem klisz fotograficznych do dwutygodnika SW oraz znaczków i innych wydawnictw, które ukazywały się do 1988r. w Poznaniu. A. Szatkowski praktycznie cały wolny czas poświęcał pracy dla Solidarności Walczącej.

Na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 8 maja 2018 r. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, oddając hołd i wyrażając najwyższe uznanie wobec tych pokoleń Narodu Polskiego, które swoją niezłomną walką przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości nadał Medale 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Za zasługi dla Niepodległej odznaczeni zostali:

- Szymon Jabłoński;

- Sylwester Straga;

- Wanda Nisiewicz;

- Roman Nisiewicz;

- Andrzej Grzybowski;

- Zofia Bartoszewska;

- Grzegorz Metelski;

- Henryk Mieloszyński;

- Krzysztof Cnotalski;

- Barbara Podejma;

- Irena Dubicka;

- Magdalena Ruta-Śląska;

- Elżbieta Ruta-Solarska;

- Jacek Podejma;

- Lech Dymarski;

- Henryk Krzyżanowski;

- Maciej Urbański;

- Elżbieta Mielcarek;

- Tomasz Mielcarek;

- Dariusz Andrzejewski;

- Szymon Łukasiewicz;

- Artur Woziński.

Na podstawie Zarządzenia z dnia 1 września 2011 r. w sprawie ustanowienia odznaki okolicznościowej Medal „Pro Patria” dla uhonorowania osób, szczególnie zasłużonych w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wyróżnił Medalem „Pro Patria” Rozalię Kaczmarek oraz Krzysztofa Dobrowolskiego.

Na podstawie zarządzenia z dnia 25 czerwca 2018 r. o ustanowieniu Medalu „Pro Bono Poloniæ” Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w uznaniu szczególnych zasług w upowszechnianiu wiedzy o historii walk niepodległościowych, krzewieniu postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie, wyróżnił medalem „Pro bono Poloniae” Macieja Myczkę.

Odznaka pamiątkowa - Krzyż Solidarności Walczącej – została wprowadzona w 2010 roku przez przewodniczącego organizacji - Kornela Morawieckiego. Upamiętnia wysiłek członków i współpracowników oraz osób szczególnie zasłużonych w walce o „Wolność i Solidarność między ludźmi i narodami”. Otrzymali je pośmiertnie Lucjan Szatkowski oraz Przesław Frankiewicz.

Biografie odznaczonych to opisy niebywałej odwagi i determinacji. Ci, którzy domagali się respektowania praw człowieka w PRL, narażali się na represje, aresztowania i kary. Działalność opozycyjna była walką z systemem opierającym się na inwigilacji i prześladowaniu wszystkich, którzy nie zgadzali się na deptanie ludzkiej godności i życie w strachu.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u