Ogólnopolskie Zakończenie Roku Szkolnego

Autor: Mazowiecki UW 2023-06-25 09:18:55

Otwarcie Nowego Budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kozienicach

W piątek, 23 czerwca br., w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kozienicach odbyło się spotkanie Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka z uczniami. Placówkę w Kozienicach odwiedzili m.in.: Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Posłowie na Sejm RP: Agnieszka Górska, Marek Suski, Dariusz Bąk, Andrzej Kosztowniak, Radosław Fogiel, Senator RP Stanisław Karczewski, Wojewoda Mazowiecki Tobiasz Bocheński, Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska, Starosta Kozienicki Krzysztof Wolski, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu Krzysztof Murawski, Radni Powiatu, Radni Sejmiku Województwa, Wójtowie z Powiatu Kozienickiego oraz przedstawiciele Rady Rodziców Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Drogie dzieci, kończy się rok szkolny. Dzisiaj wybrzmi albo już wybrzmiał ostatni dzwonek. Życzę wam, waszym rodzicom, dobrych, pięknych wakacji. Odpocznijcie i wracajcie tutaj z uśmiechem na ustach. Wracajcie, bo ta szkoła będzie się o was dobrze troszczyć, będzie się dobrze opiekować - powiedział Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą w kościele pw. Św. Rodziny w Kozienicach, a następnie uroczystości zakończenia roku szkolnego przeniosły się na salę gimnastyczną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kozienicach. W trakcie przywitania gości, prowadzący Krzysztof Wolski Starosta Powiatu Kozienickiego zaznaczył, że cieszy się z tak licznej obecności znamienitych gości oraz przedstawił informacje o nowej inwestycji. Następnie prowadzący zaprosił gości do przecięcia wstęgi przed głównym wejściem do budynku. Po przecięciu wstęgi ksiądz Dariusz Sałek Proboszcz Parafii pw. Św. Krzyża w Kozienicach dokonał poświęcenia obiektu budynku.

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek przekazał okolicznościowy prezent dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Następnie dokonano wręczenia świadectw i listów gratulacyjnych za osiągnięcia sportowe siedmiu wyróżnionym uczniom.

Na zakończenie uroczystości uczniowie przygotowali występ artystyczny pt. „Ku lepszej przyszłości”. Tematyka występu artystycznego opowiadała o historii dotychczasowej siedziby ośrodka, warunkach kształcenia dzieci i zmianach, do których przyczyniło się otwarcie nowej siedziby. Następnie wyświetlony został 10-minutowy film „Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - z Opactwa do Kozienic”, który opowiadał o etapach powstania nowej siedziby szkoły. Film został zrealizowany przez telewizję „Nasz Powiat” działającą w ramach Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach.

Po części artystycznej i filmowej, wychowankowie w asyście nauczycieli wręczyli 25 pamiątkowych statuetek zaproszonym gościom. Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Anna Grzesik wraz z Przewodniczącym Rady Rodziców Jackiem Małysą wyrazili podziękowania oraz podsumowali Ogólnopolskie Zakończenie Roku Szkolnego. Na koniec zaproszeni goście wzięli udział w zwiedzaniu nowego obiektu.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u