Wizyta amerykańskich żołnierzy

Autor: Świętokrzyski UW 2023-06-30 08:42:15

Żołnierze z Zespołu ds. Cywilnych Armii Stanów Zjednoczonych (CAT) złożyli wizytę w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. W imieniu wojewody gości przywitał dyrektor generalny ŚUW Marcin Bęben.

Spotkanie - poświęcone szeroko rozumianej tematyce zdarzeń kryzysowych - było okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń w dziedzinie zarządzania kryzysowego oraz rozwijania skutecznych strategii odpornościowych w obszarze cywilno-wojskowym. Rozmawiano m.in. na temat możliwości wykorzystania sił zbrojnych do usuwania skutków zdarzeń kryzysowych oraz klęsk żywiołowych.

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW Robert Sabat przedstawił działania podejmowane przez Wojewodę Świętokrzyskiego dotyczące pomocy udzielanej uchodźcom z Ukrainy na terenie naszego województwa.

Robocza wizyta amerykańskich gości, którym towarzyszył przedstawiciel kieleckiego Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, została zorganizowana z inicjatywy żołnierzy armii USA w ramach współpracy cywilno-wojskowej.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u