50. rocznica śmierci płk. Emila Kalińskiego

Autor: Łódzki UW 2023-07-09 10:49:07

Wczoraj na Starym Cmentarzu w Łodzi, złożono kwiaty przy grobie płk. Emila Kalińskiego - żołnierza Legionów Polskich, oficera Wojska Polskiego, ministra poczt i telegrafów w latach 1938-1939.

Uroczystość zorganizowało Towarzystwo ,,Strzelec’’, a wzięli w nim udział znamienici goście - Wojciech Labuda - Pełnomocnik ds. ochrony miejsc pamięci, a także Marcin Buchali - I Wicewojewoda Łódzki.

Spotykamy się dziś na Starym Łódzkim Cmentarzu by wspomnieć i uczcić jednego z tych, którzy w 1914 roku poszli z Marszałkiem Józefem Piłsudskim, by walczyć o niepodległość. A gdy w roku 1918 Polska wróciła na mapy Europy i Świata – budować coraz to lepsze Państwo. Emil Kaliński – syn łódzkiego Śródmieścia oddał się Polsce do dyspozycji, wykonując pracę inżyniera, ale  również jako żołnierz i wysokie rangi urzędnik państwowy. Niech jego postawa, zarówno jako patrioty jak i pod względem etosu pracy, który wyznawał, będzie przykładem dla kolejnych pokoleń

- powiedział do zgromadzonych I wicewojewoda łódzki.

Śp. Emil Kaliński (urodzony 17.X.1890 r. w Łodzi, zmarły 26.VI.1973 r. tamże) był wysokiej rangi urzędnikiem państwowym II Rzeczypospolitej Polskiej, zasłużonym w różnych dziedzinach służby publicznej.

Towarzystwo ,,Strzelec’’ jest organizacją społeczną o charakterze patriotycznym i pro obronnym z siedzibą w Łodzi. 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u