Uroczysta przysięga wojskowa Brygady Obrony Terytorialnej w Śremie

Autor: Wielkopolski UW 2023-07-11 08:09:45

Śrem to kolejne miejsce, w którym w tym roku przysięgali nowi żołnierze 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Składając zobowiązanie wobec Ojczyzny, wstępują w szeregi niezwykłych osób, dla których patriotyzm to nie tylko deklaracja, ale przede wszystkim działanie i otwartość na niesienie pomocy najbliższej społeczności. W wydarzeniu udział wziął wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

Brygada Obrony Terytorialnej, będąca częścią Wojsk Obrony Terytorialnej, odgrywa ważną rolę w systemie obrony państwa. Jej członkowie to żołnierze pełniący służbę na rzecz bezpieczeństwa kraju, którzy w przypadku zagrożenia są gotowi do działania na terenie swojego regionu. To właśnie oni stanowią o bezpieczeństwie mieszkańców i infrastruktury w swojej okolicy.

Uroczysta przysięga wojskowa jest zawsze wyjątkowym momentem w życiu każdego żołnierza Brygady Obrony Terytorialnej. To chwila, w której składają oni przysięgę, świadomie i uroczyście deklarując wierność Ojczyźnie oraz gotowość do pełnienia służby na rzecz obrony narodowej.

W swoim przemówieniu wojewoda wielkopolski podkreślił wagę służby żołnierzy Brygady Obrony Terytorialnej dla bezpieczeństwa regionu oraz całego kraju. Wyróżnił ich odwagę, poświęcenie i gotowość do działania w obronie Ojczyzny.

- Państwa służba wymaga hartu ducha i poświęcenia, ale też uczy odpowiedzialności, samodyscypliny i pokonywania własnych słabości. Na szczególne docenienie zasługuje to, czego mogę doświadczyć jako wojewoda – że na polskich żołnierzy, w tym tych, reprezentujących wojska obrony terytorialnej, zawsze można liczyć. Bardzo Państwu za to dziękuję – mówił wojewoda Michał Zieliński.

W trakcie ceremonii żołnierze złożyli przysięgę na sztandar, symbol jedności i dumy dla wszystkich członków Brygady Obrony Terytorialnej. Wszyscy obecni mieli okazję podziwiać militarne umundurowanie, precyzję w ruchach i dyscyplinę żołnierzy.

Podczas uroczystości wojewoda wielkopolski Michał Zieliński wręczył Medal „Pro Patria” dowódcy 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej pułkownikowi Dariuszowi Wyrzykowskiemu w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. 

Uroczysta przysięga wojskowa w Śremie była także okazją do uhonorowania żołnierzy, którzy wykazali się szczególnym zaangażowaniem i osiągnięciami w służbie dla kraju. Odznaczenia i wyróżnienia zostały wręczone przez wojewodę wielkopolskiego oraz dowództwo Brygady Obrony Terytorialnej.

Po zakończeniu ceremonii przysięgi wojskowej wszyscy obecni mieli okazję spotkać się i porozmawiać z żołnierzami Brygady Obrony Terytorialnej, poznać ich zadania oraz dowiedzieć się więcej na temat ich codziennej służby na rzecz społeczności lokalnej.

Uroczysta przysięga wojskowa Brygady Obrony Terytorialnej w Śremie była wyjątkowym wydarzeniem, podkreślającym znaczenie obrony narodowej oraz oddania żołnierzy służbie dla Ojczyzny. To także okazja do docenienia determinacji, poświęcenia i profesjonalizmu żołnierzy Brygady Obrony Terytorialnej, którzy są gotowi bronić naszego kraju w każdej chwili.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u