Zatrzymani w nielegalnej podróży do Niemiec

Autor: MSWiA 2023-07-26 09:00:29

Funkcjonariusze z Placówki SG w Zgorzelcu zatrzymali 4 cudzoziemców, którzy przebywali na terytorium naszego kraju nielegalnie. Wpadł też obywatel Ukrainy, który wiózł ich do Niemiec.

Funkcjonariusze SG, prowadzący kontrolę drogową w pow. zgorzeleckim, zatrzymali samochód osobowy marki BMW na polskich tablicach rejestracyjnych, którym kierował 45-letni obywatel Ukrainy. Okazało się, że pomagał 4 migrantom (3 obywatelom Somalii i obywatelowi Kamerunu) w nielegalnym przekroczeniu polsko-niemieckiej granicy. Migranci nie mieli dokumentów uprawniających ich do pobytu w Polsce. Zostali zatrzymani i wszczęto wobec nich postępowania administracyjne w sprawie zobowiązania ich do powrotu. Do czasu potwierdzenia tożsamości cudzoziemców oraz wydania im decyzji o konieczności opuszczenia Polski, będą przebywali w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców. Kierowca pojazdu został zatrzymany za udzielenie pomocy migrantom w usiłowaniu przekroczenia wbrew przepisom polsko-niemieckiej granicy. Usłyszał zarzuty i przyznał się do zarzucanych mu czynów. Wydano mu decyzję o zobowiązaniu do natychmiastowego powrotu, z zakazem ponownego wjazdu na terytorium państw Schengen przez okres 7 lat. Za pomocnictwo w przekroczeniu granicy państwowej wbrew przepisom we współdziałaniu z innymi osobami grozi mu kara pozbawienia wolności.


 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u