20 km zmodernizowanych dróg gminnych w 26 miejscowościach Gminy Grabów

Autor: Łódzki UW 2023-07-29 09:10:02

W ramach rządowego funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w 26 miejscowościach gminy Grabów zmodernizowano w sumie 20 km dróg gminnych.

Rządowe dofinansowanie tej inwestycji to aż 9,5 mln zł.

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych samorządy z województwa łódzkiego otrzymały 4,5 mld zł, z czego na samą budowę i rozbudowę dróg blisko 2,5 mld zł. Dzięki dofinansowaniu właśnie z tego funduszu w wysokości 9,5 mln zł, dziś otwieramy 37 nowo- wyremontowanych odcinków dróg w 26 miejscowościach gminy Grabów. To nie tylko realizacja polityki zrównoważonego rozwoju, ale przede wszystkim ogromna radość mieszkańców tych wszystkich miejscowości. Cieszę się razem z nimi. – powiedział wicewojewoda łódzki Marcin Buchali

Przebudowa dróg m.in. w Aleksandrówku,  Besiekierach,  Borowie, Żaczkach i Grabowie obejmuje:

- wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem istniejącego podłoża gruntowego

- wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej

- ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego

- wykonanie poboczy gruntowych

- roboty wykończeniowe oraz oznakowanie pionowe.

Realizacja inwestycji wpłynie na wzrost poziomu i jakości życia społeczności lokalnych, rozwój regionów oraz poprawi dostępność komunikacyjną na terenie Gminy Grabów.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u