POLSKO-WŁOSKIE PATROLE NA ULICACH WROCŁAWIA

Autor: MSWiA 2023-08-04 08:14:11

Od dziś, przez dwa najbliższe tygodnie, dwoje włoskich policjantów pełnić będzie służbę patrolową we Wrocławiu wraz z polskimi policjantami. Tego rodzaju współpraca wynika z Porozumienia Wykonawczego pomiędzy Komendantem Głównym Policji Rzeczypospolitej Polskiej gen. insp. Jarosławem Szymczykiem a Departamentem Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Włoskiej w sprawie zasad i warunków prowadzenia wspólnych patroli

Wczoraj odbyło się spotkanie inauguracyjne, które prowadził insp. Robert Frąckowiak – I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, a uczestniczył w nim również oficer łącznikowy włoskich organów ścigania pułkownik Piero Marraffa oraz Pani Monika Kwiatosz – Konsul Honorowy Republiki Włoskiej we Wrocławiu.

Inicjatywa wspólnych polsko-włoskich patroli stanowi kontynuację realizowanej przez Biuro Prewencji KGP dwustronnej współpracy międzynarodowej z partnerami włoskimi. Warto przypomnieć, że od kilkunastu lat polscy policjanci, dbając o bezpieczeństwo Polaków podczas sezonu zimowego, doskonalą swoją technikę jazdy na nartach i ratownictwa górskiego na stokach włoskich Alp, z kolei włoscy partnerzy w letnim sezonie wakacyjnym pełnią służbę w polskich miastach najczęściej odwiedzanych przez ich rodaków. W tym roku dwoje włoskich policjantów inspector Domenico Perciante (Polizia di Stato - Questura Protenza) oraz chief assistant Marzena Michalska (Polizia di Stato - Questura Biella) patrolować będzie wrocławskie Stare Miasto i jego okolice.

Włosi stanowią w ostatnich latach jedną z najliczniejszych grup obcokrajowców odwiedzających Polskę. Należy zaznaczyć, że w 2022 roku liczba włoskich turystów wynosiła 152,8 tys., z czego znaczna część odwiedziła rejon Dolnego Śląska, a w szczególności sam Wrocław. Stąd też potrzeba intensyfikacji współpracy z partnerem włoskim, również w zakresie zadań realizowanych przez służbę prewencyjną w formie patroli międzynarodowych.

Polska staje się istotnym celem turystyki międzynarodowej, stąd też polska Policja, wypełniając również oczekiwania strony włoskiej, rozszerza działania na rzecz zapewnienia optymalnego poziomu bezpieczeństwa włoskich turystów, w tym poprzez stosowanie sprawdzonego na arenie międzynarodowej rozwiązania jakim są wspólne patrole.

Istotą tego rodzaju bezpośredniej współpracy są działania na rzecz ułatwienia, w razie potrzeby, kontaktu funkcjonariuszy państwa partnerskiego ze swoimi rodakami oraz placówkami dyplomatycznymi, przełamanie bariery językowej, a także wskazania obowiązujących na ternie Polski procedur karno-administracyjnych. Dotychczasowe doświadczenia dowiodły, że tego rodzaju pomoc „własnych policjantów” jest bardzo dobrze oceniana, a także znacznie ułatwia wszelkie niezbędne kontakty z szeroko pojmowanymi służbami państwa goszczącego.

Podkreślić należy, że włoscy turyści darzeni są przez Polaków dużą sympatią i stąd nieliczne interwencje ograniczają się praktycznie do obsługi zdarzeń losowych.

Biuro Prewencji KGP od wielu lat jest organizatorem podobnych inicjatyw międzynarodowych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa naszych obywateli korzystających z wypoczynku za granicą. Tego rodzaju współpraca prowadzona jest również m.in. ze stroną chorwacką, bułgarską, francuską oraz czeską. Jest to współpraca dwustronna, a zatem niezbędnym jest rozszerzanie jej formuły, w miarę zdiagnozowanych potrzeb, o przyjmowanie policjantów z krajów partnerskich i wspólne działania na rzecz zapewnienia poczucia bezpieczeństwa obcokrajowców w naszym kraju.

Fotorelacja z pełnienia służby patrolowej już wkrótce.

(Biuro Prewencji KGP)

© 2018 Super-Polska.pl stat4u