Najpierw nowa strażnica, teraz nowoczesny pojazd gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądeczu

Autor: Wielkopolski UW 2023-08-15 08:29:50

W styczniu ubiegłego roku doszło do pożaru świetlicy wiejskiej przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądeczu. W wyniku zdarzenia jednostka straciła cały sprzęt, w tym także zakupiony zaledwie rok wcześniej wóz strażacki, motopompę, wyposażenie bojowe oraz całą dokumentację. Na mocy zarządzenia Premiera Mateusza Morawieckiego o dofinansowaniu odbudowy druhowie  jednostki pożarowej OSP Bądecz już w marcu 2023 roku mogli cieszyć się nowo wybudowaną strażnicą. Dzięki zdecydowaniu i szybko podjętej decyzji Rządu mieszkańcy Bądecza i okolic mogli znów poczuć się bezpiecznie.

Podczas marcowej wizyty wojewoda wielkopolski Michał Zieliński przekazał też promesę na zakup średniego samochodu bojowego dla jednostki ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa w kwocie 880 tys. zł. Dziś złożona tamtego dnia obietnica stała się faktem, a strażacy z rąk wojewody odebrali nowy wóz. Całkowita wartość dotowanego zadania w postaci  zakupu pojazdu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądeczu wyniosła 1 100 000 zł.
Na zakup Gmina przeznaczyła z własnych środków kwotę 220  000 zł, stanowiącą 20 proc. planowanych wydatków na realizację zadania.  

- Ochotnicze Jednostki Straży Pożarnej są częścią systemu przeciwpożarowego w Polsce. Często jako pierwsze pojawiają się na miejscu zdarzeń, a druhowie OSP pomagają i ratują ludzkie życie i dobytek w swoim wolnym czasie. Ważne jest aby strażacy ochotnicy posiadali i pracowali na najnowocześniejszym sprzęcie, dzięki czemu nie tylko ratują obywateli, ale sami są bezpieczni podczas akcji pożarowych i ratowniczych – mówił w swoim wystąpieniu wojewoda Michał Zieliński.

W ramach uroczystości kluczyki do nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego odebrali też druhowie z jednostki OSP Stare. Koszt zakupu wozu wyniósł 435 420 zł. Z tego 200 000 zł pochodziło z budżet Gminy Wysoka, 200 000 zł Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 30 000 zł wyłożył Powiat Pilski, a ostatnie 5 420 zł pochodziło ze środków własnych jednostki OSP Stare.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u