Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz zaprasza Prezydenta Inowrocławia na spotkanie, by rozmawiać o przyszłości miasta

Autor: Kujawsko-Pomorski UW 2023-08-17 08:21:29

Dzisiejsza konferencja prasowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza dotyczyła trzech zasadniczych kwestii. Wojewoda podsumował wsparcie, jakiego rząd od 2016 r. udzielił na inwestycje w mieście Inowrocławiu, przedstawił też konkretne liczby, które obrazują kondycję finansową Inowrocławia w poszczególnych latach. Wobec tych informacji, Wojewoda wystosował zaproszenie Prezydentowi Inowrocławia Ryszardowi Brejzie na spotkanie o tym, co jeszcze dobrego dla miasta i jego mieszkańców można wspólnie zdziałać. Przypomniał, że wkrótce zostaną ogłoszone wyniki kolejnej edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, co oznacza kolejne pieniądze dla inowrocławian.

Od 2016 r. do inwestycji realizowanych na terenie Inowrocławia rząd Prawa i Sprawiedliwości dołożył z budżetu państwa 66,5 mln zł. Jest to ponad trzykrotnie więcej niż w okresie rządów PO-PSL, w którym takie dofinasowanie wyniosło ok. 20 mln zł.

Na terenie Inowrocławia od 2016 r. realizowanych jest przy rządowym wsparciu 15 inwestycji drogowych. Wśród największych inwestycji o kluczowym dla rozwoju Inowrocławia znaczeniu są m.in.:

  • budowa ulic osiedlowych w Inowrocławiu (Stefana Knasta, Jana Brzechwy,  odcinek ul. Ewy Szelburg-Zarembiny) – 4,6 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych
  • modernizacja infrastruktury kulturalnej i sportowej w Inowrocławiu  (Teatr Letni – pierwszy etap  modernizacji, pływalnia „Delfin” – remont sufitu i Hala Widowiskowo-Sportowa – rozbudowa  systemu sygnalizacji pożarowej) – 5 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych
  • instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Inowrocławiu (m.in. przedszkoli i szkół) – 5 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych
  • budowa domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Inowrocławiu – 5 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
  • rozbudowa skrzyżowania ulic: Stanisława Staszica, Górnicza, Poznańska, Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu – ok. 3 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Dróg  Samorządowych (wnioskodawcą Powiat Inowrocławski)
  • Konserwacja Domu Rodziny Jana Kasprowicza – ok. 1,5 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych (wnioskodawcą Powiat Inowrocławski)

Dodatkowo rząd wsparł kwotą 27,5 mln zł budowę ośmiokondygnacyjnego bloku, w którym powstanie 107 mieszkań, w ramach rządowego programu społecznego budownictwa czynszowego. Pieniądze zostały już zagwarantowane, mimo, że jeszcze nie rozpoczęła się budowa tej ważnej dla inowrocławian inwestycji.

Rząd dba także o zabezpieczenie zdrowotne mieszkańców Inowrocławia i okolicznych miejscowości wspierając szpital im. im. dr. Ludwika Błażka. W ostatnich latach przekazane zostały 3 mln zł na zakup nowoczesnego tomografu komputerowego, który pozwala na skuteczne rozpoznawanie wielu poważnych schorzeń. Kolejne 3 mln zł z rezerwy celowej Premiera zostały przekazane na utworzenie przy inowrocławskim szpitalu poradni lekarskich.

52 mln zł trafiły na wsparcie energii odnawialnych źródeł energii, wykonanie otworu geotermalnego przy Zakładzie Energetyki Cieplnej i budowę wysokosprawnej kogeneracyjnej instalacji energetycznej.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości stawia na Rodzinę. W ramach programu Rodzina 500+ do inowrocławskich rodzin trafiło już przeszło 356 mln zł! Od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia zostanie zwiększona do 800 zł. Po waloryzacji, miesięcznie do inowrocławian będzie trafiało ok. 8,5 mln zł. To wyjątkowy i historyczny program, który realnie i systematycznie wspiera budżety polskich rodzin.

W ostatnich wypowiedziach Prezydenta Inowrocławia wzmocnionych kampanią bannerową na ulicach miasta, pojawiły się informacje dotyczące finansów miasta. Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz reagując na nie, przedstawił kilka liczb i faktów, które obrazują faktyczną kondycję finansową miasta w ostatnich latach.

Za czasów rządów PO-PSL wysokość zadłużenia miasta w stosunku do dochodów wyniosła w 2010 r. ok. 55%, w 2015 r. ok. 36%, a w 2022 r. za czasów rządów PiS spadła do ok. 28%. Jednocześnie, niemal dwukrotnie w analogicznym okresie wzrosły dochody miasta. W 2010 r. było to 206,8 mln zł, w 2015 r. 268 mln zł, a za czasów rządów PiS aż 406 mln zł.

Ponad dwukrotnie od 2010 r. wzrosły też wpływy z podatków PIT i CIT. W 2010 r. było to 40 mln zł, w 2015 r. 54 mln zł, a za czasów rządów PiS w 2022 r. 81 mln zł. Dodatkowo w 2022 r. rząd przekazał miastu 9,3 mln zł swego rodzaju rekompensaty ubytków dochodów JST z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z obniżeniem I progu podatkowego z 17 do 12%. Warto dodać, że obniżenie progu podatkowego do 12% oznacza więcej pieniędzy w kieszeniach inowrocławian.

Dzięki uszczelnieniu w systemie podatkowym za czasów rządów PiS wpływy do budżetu Inowrocławia z podatków CIT w ostatnim czasie znacznie wzrosły. W 2010 r. było to 2 mln zł, w 2015 r. 1,7 mln zł, a w 2022 r. ponad dwukrotnie więcej, rekordowe 4,9 mln zł.

Wobec powyższych danych o dotychczas udzielonym rządowym wsparciu dla Inowrocławia i przedstawionych informacjach o dobrej kondycji finansowej miasta, Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz wystosował pisemne zaproszenie do Prezydenta Inowrocławia na spotkanie i rozmowy o przyszłości miasta. Zwracał uwagę, że spotkanie przedstawiciela rządu w województwie z włodarzem miasta Inowrocławia z pewnością przyniesie korzyści dla rozwoju miasta i mieszkańców. Wojewoda zapewnił, że zależy mu na rozwoju Inowrocławia i dalszej poprawie komfortu życia mieszkańców i wyraził nadzieję na przyjęcie zaproszenia przez Prezydenta. Przypomniał, że wielokrotnie wspólnie udawało się rozwiązywać kryzysowe sytuacje podczas licznych narad dotyczących m.in. zagrożenia Covid-19 czy dystrybucji węgla. To są przykłady prawdziwie skutecznej współpracy rządowo-samorządowej. Czas przenieść ją na wyższy poziom i razem zatroszczyć się o dynamiczny rozwój Inowrocławia.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u