Uroczyste oddanie dwóch inwestycji w gminie Okonek

Autor: Wielkopolski UW 2023-08-23 08:08:00

Każda inwestycja ukończona w Wielkopolsce jest dowodem na to, jak dobrze rozwija się nasz region. To dzięki zaangażowaniu samorządowców i rządowemu dofinansowaniu możliwe jest równomierne wzmacnianie wszystkich części naszego województwa. W uroczystym oddaniu do użytku dwóch z nich, zrealizowanych w gminie Okonek, wziął dziś udział wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

Obie inwestycje to przyszłościowe projekty, które w zauważalny sposób wpłyną na komfort życia mieszkańców, ale też perspektywy samego Okonka. Zarówno droga gminna do Borowa, jak i uzbrojenie terenu na nowo powstającym osiedlu uzyskały znaczące dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.

- Są dowodem na to, że współdziałanie administracji samorządowej i rządowej, a także korzystanie ze środków z dostępnych rządowych programów, funduszy i projektów to szansa na realizację pomysłów, które często czekały na urzeczywistnienie przez długie lata. Jestem przekonany, że dzięki przygotowaniu terenu, które jest  kluczowym krokiem w procesie konstrukcji, utrzymane zostaną najwyższe standardy trwałości, bezpieczeństwa i efektywności całego projektu budowlanego osiedla – podkreśla wojewoda Michał Zieliński.

Pierwsza z inwestycji to budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, wraz z przyłączami do granic działek i kanalizacji deszczowej, na nowopowstałym osiedlu mieszkaniowym oraz do terenów inwestycyjnych w Okonku. Budowa rozpoczęła we wrześniu 2022 r. Wartość dofinansowania to 5 mln zł, całkowity koszt zadania wyniósł prawie 5,8 mln zł.

Drugą inwestycją jest rozbudowa drogi gminnej nr 100022P w miejscowości Okonek – Borowo, wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz wylotu kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Te prace ruszyły w październiku 2022 r. Przedsięwzięcie kosztowało ok.  5,7 mnl zł. Gminie udało się pozyskać na ten cel dofinansowanie w wysokości 5,3 mln zł.  

Dzięki niej mieszkańcy zyskali dojazd do terenów mieszkaniowych i inwestycyjnych z oświetleniem ulicznym i chodnikiem. Dodatkowym aspektem jest także budowa kanalizacji deszczowej i jej wylotem.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u