22 cudzoziemców zamierzał dowieźć do Niemiec

Autor: MSWiA 2023-08-30 09:01:23

Zatrzymano przemytnika, który przewoził w przestrzeni towarowej busa 22 cudzoziemców. Byli w drodze do Niemiec

Dziś nad ranem funkcjonariusze z Placówki SG w Rudzie Śląskiej otrzymali od funkcjonariuszy Policji informację o cudzoziemcach zatrzymanych przy autostradzie A4, w rejonie MOP Kozłów. Po przeprowadzonej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej kontroli legalności pobytu cudzoziemców okazało się, że wszyscy przebywali na terenie naszego kraju nielegalnie. Mężczyźni posiadali jedynie dokumenty potwierdzające pobyt krótkotrwały obywatela państwa trzeciego na terytorium Słowacji, z których wynikało, że są obywatelami Syrii. Pojazdem kierował 30-letni Polak, który usiłował przewieźć ich do Niemiec. Wszyscy zostali zatrzymani. Będą przekazani w ramach readmisji stronie słowackiej. Ponadto usłyszą zarzuty przekroczenia granicy RP wbrew przepisom przy użyciu podstępu.

Wobec kierowcy zostanie wszczęte postępowanie karne, w ramach którego zostaną mu postawione zarzuty organizowania i pomocy w przekroczeniu granicy państwowej wbrew przepisom. Grozi mu kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Ponadto zostanie sporządzony wniosek do sądu o zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u