Lubelskie obchody 32. rocznicy Niepodległości Ukrainy

Autor: Lubelski UW 2023-08-30 09:12:41

Drodzy goście z Ukrainy, pragniemy z Wami świętować Wasze święto Niepodległości. Trudno o słowa, że chcemy świętować radośnie mając na uwadze to, co się dzieje na terenie Waszego kraju, ale wyrażamy nadzieję, że kolejne Święto Niepodległości Ukrainy będziemy świętować w zupełnie innych okolicznościach: prawdziwie wolnej i niepodległej Ukrainy – mówił wojewoda lubelski podczas lubelskich obchodów 32. rocznicy Niepodległości Ukrainy.

Uchwalona 24 sierpnia 1991 r. wola wyjścia Ukrainy spod zależności Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich została potwierdzona wynikami referendum, w którym Ukraińcy głosowali za niepodległością. Polska była pierwszym krajem na świecie, który uznał niepodległość Ukrainy 32 lata temu. Przypomniał to konsul generalny Ukrainy w Lublinie Oleh Kuts:

Polska była pierwszym państwem, które uznało niepodległość Ukrainy i Polska była pierwszym państwem, które przyszło na pomoc Ukrainie. Polacy nie tylko otworzyli serca i domy, ale także dali nam wszelkie możliwości, żeby tutaj razem zbliżać nasze zwycięstwo. Dzięki naszym  braciom i siostrom Polakom to cały świat włączył się w pomoc Ukrainie.

Stwórzmy warunki do tego, aby partnerstwo i braterstwo było wartością trwałą

Tegoroczna rocznica proklamowania niepodległości Ukrainy przypada w 547. dniu wojny rosyjsko-ukraińskiej. Wojewoda lubelski w imieniu mieszkańców województwa lubelskiego życzył Ukrainie, aby w ciągu tego roku udało się pokonać agresora rosyjskiego.

W każdej epoce jesteśmy w stanie znaleźć trudne chwile we współpracy naszych narodów, ale i również te dobre. Kiedy w wojnach z Rosją Polacy i Ukraińcy walczyli razem, to bitwy były wygrane. Dlatego też warto wracać do tych szczególnie momentów historii, które mogą być i powinny być podstawą budowania braterstwa i partnerstwa nie tylko między Polską a Ukrainą, ale także między wszystkimi państwami Europy Środkowo-Wschodniej i krajami nadbałtyckimi. Tylko współpraca tego grona państw, przy wsparciu innych państw miłujących wolność i pokój, będzie możliwe obronić się przed zapędami imperialnymi Rosji. Na co dzień stwórzmy warunki do tego, aby to partnerstwo i braterstwo było wartością trwałą tak jak trwałą, żeby była wolność, niepodległość i suwerenność Polski i Ukrainy

– podkreślał wojewoda lubelski Lech Sprawka.

Podczas lubelskich obchodów 32. rocznicy Niepodległości Ukrainy, Polacy i Ukraińcy wzięli udział we wspólnej modlitwie w intencji Ukrainy, złożyli kwiaty przy pomniku żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej na cmentarzu prawosławnym przy ul. Lipowej oraz uczestniczyli w ceremonii podniesienia flag i odegranie hymnów narodowych: Rzeczypospolitej Polskie i Ukrainy oraz Unii Europejskiej pod Ratuszem Miasta Lublin. Obchody zwieńczyło spotkanie na Placu Litewskim, podczas którego rozpoczęto kampanię polsko-ukraińskiego braterstwa i utworzono „Łańcuch jedności”. W ramach obchodów zaprezentowano także wystawę charytatywną „Dusha moja - Ukraina”, zorganizowaną przez ukraińską młodzież i studentów Wydziału Artystycznego UMCS.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u