Nadanie sztandaru Zakładowi Karnemu w Wadowicach

Autor: Małopolski UW 2023-10-01 10:52:53

Jest jedną z dwóch takich jednostek, obok Trzebini, funkcjonujących w zachodniej części Małopolski. Dziś Zakład Karny w Wadowicach, bo o nim mowa, świętuje nadanie mu sztandaru. To wyraz uznania dla pełnionej codziennie służby i oddania Rzeczypospolitej.

W uroczystości nadania sztandaru, ufundowanego przez Polską Grupę SW Przedsiębiorstwo Państwowe, wziął udział wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Obecni byli także: podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Katarzyna Frydrych, poseł Filip Kaczyński, zastępca dyrektora generalnego Służby Więziennej gen. Krzysztof Stefanowski.

– Sztandar jest symbolem wartości stanowiących podstawy pełnionej na co dzień służby. Odnosi się bowiem do tradycji, wierności, odwagi, honoru i męstwa. To również znak jedności, łączący obecnych i byłych funkcjonariuszy, co w kontekście długiej i bogatej historii wadowickiej jednostki nabiera szczególnego znaczenia. Sztandar jest jednocześnie wielkim zobowiązaniem do godnego i jak najlepszego reprezentowania Służby Więziennej. Serdecznie gratuluję nadania sztandaru i docenienia Państwa służby na rzecz Rzeczypospolitej – mówi wojewoda Łukasz Kmita.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w sanktuarium św. Józefa w zespole klasztornym Karmelitów Bosych w Wadowicach. Eucharystia odprawiona została w intencji funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Karnego w Wadowicach.

Po nabożeństwie uczestnicy udali się do auli Domu Rekolekcyjnego Karmelitów Bosych. Dalsza część uroczystości rozpoczęła się od odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie odczytano akt nadania sztandaru, po czym w drzewiec wbito gwoździe honorowe. Poświęcony sztandar podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Katarzyna Frydrych przekazała na ręce dyrektor Zakładu Karnego w Wadowicach ppłk Renaty Niziołek.

Po zakończeniu oficjalnej części uczestnicy uroczystości wysłuchali krótkiego koncertu w wykonaniu orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej z Kleczy.

*
Zakład Karny w Wadowicach zlokalizowany jest w centrum miasta. Jest jednostką typu zamkniętego, przeznaczoną dla mężczyzn recydywistów penitencjarnych. W zakładzie znajduje się ponadto oddział dla tymczasowo aresztowanych. W zakładzie może przebywać 311 osadzonych.

Na jego terenie funkcjonuje również Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe Zakład w Wadowicach zatrudniające skazanych odbywających karę w jednostce. Zakład ma dwa profile produkcji - meblarski i metalowy.

Więcej: https://www.sw.gov.pl/strona/opis-zaklad-karny-w-wadowicach

© 2018 Super-Polska.pl stat4u