Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zainaugurował rok akademicki 2023/2024

Autor: Lubelski UW 2023-10-01 11:06:49

Społeczność akademicka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie świętowała rozpoczęcie kolejnego roku akademickiego. Podczas inauguracji wręczono medale i odznaczenia. Wojewoda lubelski Lech Sprawka uhonorował Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” prof. Marzenę Zofię Bernatowicz.

W spotkaniu uczestniczył: minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, doradca Prezydenta RP Dariusz Dudek, poseł na Sejm RP Sylwester Tułajew, wicemarszałek województwa lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, a także rektorzy uczelni, przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich i samorządowych, przedstawiciele duchowieństwa, służb dyplomatycznych, mundurowych, instytutów naukowych, instytucji branżowych, organizacji, służb oraz społeczność akademicka.

Szczególnym zadaniem dla całego środowiska miasta Lublin jest w maksymalnym stopniu absorbowanie absolwentów szkół średnich, uczących się na terenie naszego województwa, żeby pozostawali w uczelniach lubelskich. Wielki ukłon dla całej społeczności Uniwersytetu Przyrodniczego za to, że tworząc bardzo atrakcyjną ofertę realizujecie zadanie, które jest niezmiernie ważne dla rozwoju naszego województwa

– mówił wojewoda Lech Sprawka.

Z okazji inauguracji roku akademickiego 2023/2024 na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie list Prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytał doradca Prezydenta RP Dariusz Dudek.

Zdarza się, że praca uczonego wymaga pójścia pod prąd wobec panującej opinii ekspertów i podjęcia swoistego ryzyka wobec najwyższej wartości jaką jest prawda. Ufam, że profesorowie polskich uczelni będą zachęcać swoich studentów i doktorantów do intelektualnej samodzielności, odwagi i wytrwałości, bo to one są konieczny warunkiem osiągania wyników wyrastających ponad przeciętność.

Per aspera da astra, przez trudy do gwiazd, ta łacińska maksyma dotyczy wszelkiej aktywności ludzkiej, której pożądany skutek wymaga znacznego nakładu pracy i wyrzeczeń zarazem opisuje istotę powołania człowieka nauki i metaforycznie nawiązuje do trwającego Roku Kopernikańskiego upamiętniającego 550. lecie urodzin i 480. lecie śmierci jednego z największych Polaków i najwybitniejszych uczonych wszechczasów

– pisał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Wojewoda lubelski odczytał list premiera Mateusza Morawieckiego skierowany do zebranych.

Początek roku akademickiego to wyjątkowa chwila w życiu każdej społeczności akademickiej. To czas wdrażania w życie nowo nakreślonych planów oraz wysiłku związanego z rozpoczęciem kolejnego etapu nauki.

Miniony rok był dla nauki intensywny. Konsekwentnie zwiększaliśmy i zwiększamy nakłady na szkolnictwo wyższe i naukę. Opracowujemy programy, które wspierają młodych badaczy i umożliwiają im tworzenie innowacyjnych przedsięwzięć. Krok po krok dążymy do  umiędzynarodowienia polskiej nauki i pogłębiania współpracy między naszymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi

– podkreślał prezes Rady Ministrów.  

Jubileusz 100-lecia urodzin prof. Mariana Kossowskiego

W uroczystej inauguracji roku akademickiego uczestniczył emerytowany profesor Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu prof. Marian Kossowski, który obchodzi jubileusz 100. lecia urodzin. Profesor Kossowski był związany od najwcześniejszych lat z uczelnią. To uczestnik walk z niemieckim okupantem, więzień Zamku Lubelskiego i znakomity pedagog, nauczyciel akademicki i badacz. Społeczność uniwersytecka podziękowała za świadectwo życia, za wzór do naśladowania mistrza, który uczył, ale nigdy nie pouczał, jak podkreślono w laudacji wygłoszonej na cześć profesora.

Wręczenie odznaczeń i wyróżnień

Prezydent RP Andrzej Duda odznaczył Medalami za Długoletnią Służbę zasłużonych pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Odznaczenia zostały przyznane za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków służbowych. Aktu dekoracji dokonał minister Dariusz Dudek oraz minister Przemysław Czarnek. 

Podczas uroczystości wręczono również Medale Komisji Narodowej. Odznaczenie jest wyróżnieniem resortowym,  nadawanym za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Z rąk wojewody lubelskiego Lecha Sprawki Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” odebrała prof. Marzena Zofia Bernatowicz. Wyróżnienie przyznał Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński. Jest ono nadawane osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego. Prof. Bernatowicz nagradzana była wielokrotnie. Doceniana jest jej działalność nie tylko artystyczna, naukowa, dydaktyczna oraz organizacyjna, a także społeczna i charytatywna.

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lubinie prof. Krzysztof Kowalczyk otrzymał Złoty Krzyż Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Odznaczenie  wręczyli przedstawiciele Związku Piłsudczyków RP Okręg Lubelski.

Po ceremonii wręczenia medali odbyła się uroczysta immatrykulacja. Uroczyste ślubowanie złożyli studenci i doktoranci. Wykład inauguracyjny pt. „Alternatywne napędy pojazdów” wygłosił prof. Grzegorz Zając. Odczytano także  listy gratulacyjne skierowane na uroczystość.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u