Blisko pacjenta. Otwarcie Oddziału Dziennego Chemioterapii w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Targu

Autor: Małopolski UW 2023-10-04 08:42:43

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu dysponował dotychczas 16 nowoczesnymi oddziałami dla 539 pacjentów. Teraz potencjał placówki został wzmocniony o Oddział Dzienny Chemioterapii. Pacjenci onkologiczni z regionu nie będą już musieli dojeżdżać na leczenie do Krakowa czy na Śląsk. Chemioterapia to złożona procedura medyczna, dlatego otwarcie oddziału jest tak istotne. Pacjenci z Podhala zyskają możliwość leczenia bliżej domu, w komfortowych i nowoczesnych warunkach – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Dziś ważny dzień dla Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu. Uroczyście otworzony został tak potrzebny Oddział Dzienny Chemioterapii. Szpitalowi przekazana została również nowa karetka, zakupiona ze środków budżetu państwa. W wydarzeniu uczestniczyli parlamentarzyści: poseł Anna Paluch i poseł Edward Siarka. W imieniu wojewody małopolskiego Łukasza Kmity obecna była dyrektor Wydziału Zdrowia Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Joanna Bogacz. 

Z myślą o pacjentach onkologicznych

Otwarty dziś Oddział Chemioterapii jest jednym z największych (800 m2) i najnowocześniejszych w Małopolsce. To również kompleksowy dzienny ośrodek dla pacjentów, u których rozpoznano chorobę nowotworową. W ramach oddziału udostępniona została także poradnia onkologiczna działająca cztery dni w tygodniu i w co drugą sobotę oraz 10 stanowisk do chemioterapii.

Uruchomienie oddziału w ramach projektu pn. „Rozszerzenie działalności onkologicznej szpitala w zakresie (AOS) wraz z utworzeniem miejsc do chemioterapii” kosztowało 12,3 mln zł. Szpital otrzymał na ten cel od powiatu nowotarskiego dofinansowanie w wysokości 3 mln zł. Pozostała kwota to wkład własny lecznicy.

W ramach projektu Szpital w Nowym Targu zacieśni współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami zajmującymi się onkologią z województwa małopolskiego – z V Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką SPOZ w Krakowie, Szpitalem Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu oraz Narodowym Instytutem Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Krakowie.

– Ten Oddział Dzienny Chemioterapii był na Podhalu potrzebny. Dzięki niemu pacjenci zyskają większą dostępność do leczenia. W planach Oddziału jest przeprowadzanie około 10-15 chemioterapii dziennie, ale docelowo możliwości są na około 40. Dodatkowo poradnia będzie w stanie przyjąć 30 osób na dzień. Pacjenci zyskają kompleksową opiekę realizowaną przez wykwalifikowany personel – dodaje wojewoda Łukasz Kmita.

Rządowe środki dla Szpitala

– Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu otrzymał też wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 1,1 mln zł placówka zakupiła niezbędny, nowoczesny sprzęt: aparat RTG z ramieniem C, aparat USG i aparat do znieczulenia. Środki z Funduszu w kwocie prawie 390 tys. zł pozwoliły również rozbudować instalację gazów medycznych – mówi wojewoda Kmita.

Nowe karetki dla Szpitala

W lipcu do Małopolski dotarły dobre wiadomości. Ministerstwo Zdrowia wyasygnowało środki na dofinansowanie zakupu nowych ambulansów w całej Polsce. Z puli w wysokości 32,4 mln zadysponowanej na ten cel – 3 mln zł dedykowanych zostało Małopolsce. Pozwoliło to dofinansować zakup 5 karetek z wyposażeniem. Ambulans dla Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu jest jednym z nowych pojazdów zakupionych właśnie z tych środków budżetu państwa.

– Dodatkowe 600 tys. zł z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup ambulansu wraz z wyposażeniem dla Szpitala w Nowym Targu to działanie z myślą o pacjentach z tej części naszego województwa. Nowa karetka będzie wspierać system Państwowego Ratownictwa Medycznego. W 2022 r. zespoły ratownictwa medycznego, których dysponentem jest Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu, łącznie wyjeżdżały ponad 12 tys. razy. Sprawny transport, szczególnie w tak wymagającym, górzystym terenie, ma szczególne znaczenie – tłumaczy wojewoda Łukasz Kmita.

Koszt inwestycji to 631 645 zł – pozostałe ponad 31 tys. zł to wkład własny Szpitala. Dotacja z budżetu państwa to prawie 95% wartości zakupu.

To już druga karetka dla tego Szpitala w tym roku. W połowie lipca 2023 r. wojewoda małopolski Łukasz Kmita podpisał ze starostą nowotarskim umowę opiewającą na blisko 665 tys. zł. Były to środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa na zakup ambulansu – typ „C”.

Wsparcie dla SOR-ów

Na terenie powiatu nowotarskiego działa Szpitalny Oddział Ratunkowy w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu, który jest również dysponentem zespołów ratownictwa medycznego.

– Dzięki konkursowi z Funduszu Medycznego placówki medyczne mogły ubiegać się o środki na modernizację, przebudowę lub doposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych, w tym pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR. To kolejne znaczące wsparcie dla infrastruktury ratownictwa medycznego. 15 małopolskich szpitali otrzyma ponad 153 mln zł, w tym Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu – 15 mln zł – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita

Do nowotarskiego SOR-u w lipcu 2023 r. samodzielnie zgłosiły się 2584 osoby. Doliczając do tego osoby, które na SOR przewiezione zostały karetką (620), można powiedzieć, że tylko w jednym miesiącu SOR nowotarskiego Szpitala zaopatrywał ponad 3,2 tys. pacjentów.

– Wieloaspektowy rozwój wszystkich regionów wpisuje się w politykę rządu Premiera Mateusza Morawieckiego. Dotyczy to wspierania zarówno infrastruktury, środków kierowanych na m.in. modernizację i rozbudowę obiektów użyteczności publicznej, w tym placówek edukacyjnych, jak i wszelkich działań umacniających system opieki zdrowotnej – dodaje wojewoda.

System Państwowe Ratownictwo Medyczne w powiecie nowotarskim

W powiecie nowotarskim stacjonuje 9 zespołów ratownictwa medycznego, w tym w Nowym Targu dwa ZRM-y działające 24 godziny na dobę – jeden podstawowy i jeden specjalistyczny.

Ponadto powiat nowotarski zabezpiecza siedem podstawowych ZRM-ów:

– 24-godzinny w Rabie Wyżnej,

– 24-godzinny w Jabłonce,

– 24-godzinny w Rabce-Zdrój,

– 24-godzinny w Krościenku nad Dunajcem,

– 24-godzinny we Wróblówce (gmina Czarny Dunajec),

– 24-godzinny w Sromowcach Wyżnych (gmina Czorsztyn),

– 12-godzinny w Ochotnicy Dolnej.

Źródło zdjęć: Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu

© 2018 Super-Polska.pl stat4u