KOLEGIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH UR ZAINAUGUROWAŁO ROK AKADEMICKI

Autor: Podkarpacki UW 2023-10-11 09:14:20

Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego zainaugurowało rok akademicki 2023/2024. W wydarzeniu wzięła udział wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Zgromadzonych przywitał prorektor ds. Kolegium Nauk Humanistycznych prof. dr hab. Paweł Graty, następnie odbyła się uroczysta immatrykulacja studentów I roku. Uroczystość była również okazją do wręczenia dyplomów, listów gratulacyjnych i nagród.

Wojewoda Ewa Leniart złożyła społeczności akademickiej życzenia wielu sukcesów i wszelkiej pomyślności.

– U progu nowego roku akademickiego chcę złożyć najserdeczniejsze życzenia kadrze naukowej – przede wszystkim wielkiej satysfakcji z pracy, którą państwo realizujecie. Życzę by ten czas przyniósł wiele dobrych, nowych rozwiązań i znaczących osiągnięć. Studentom życzę przede wszystkim tego, aby studiowanie było spełnieniem marzeń, nabywaniem wyjątkowych umiejętności, które będą niezwykle przydatne w życiu, ale też potwierdzeniem, że wybór kierunku studiów jest zgodny z predyspozycjami i pozwoli zrealizować zamierzone cele. Pamiętajcie też, że życie studenckie to nie tylko etap zdobywania wiedzy i umiejętności, ale czas zawierania przyjaźni i budowania dobrych relacji – powiedziała wojewoda.

Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego istnieje od 1 października 2019. Jest jedną z czterech jednostek dziedzinowych Uniwersytetu Rzeszowskiego, powołaną Uchwałą Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 4 kwietnia 2019 roku. Kolegium powstało z połączenia Wydziału Filologicznego UR, Wydziału Sztuki UR, Wydziału Muzyki UR oraz trzech z pięciu dotychczasowych Instytutów Wydziału Socjologiczno-Historycznego UR.

W skład Kolegium wchodzi siedem instytutów, trzy centra naukowo-badawcze, Biblioteka Austriacka oraz Uniwersytecka Składnica Materiałów Archeologicznych. W jednostce prowadzone  są studia I i II stopnia na 19 kierunkach.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u