Rekordowe dofinansowanie podmiotów leczniczych w zakresie onkologii

Autor: Mazowiecki UW 2023-10-16 10:00:43

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło wyniki konkursu z Funduszu Medycznego dla podmiotów leczniczych w zakresie onkologii. W województwie mazowieckim wsparcie otrzymają Państwowe Instytuty Badawcze: Wojskowy Instytut Medyczny oraz Narodowy Instytut Onkologiczny im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Łączna kwota dofinansowania wyniesie ponad 290 mln zł. Wojewoda Mazowiecki Tobiasz Bocheński, podczas konferencji prasowej, przekazał symboliczne czeki podmiotom leczniczym, które otrzymają środki z Funduszu Medycznego. W wydarzeniu udział wzięli również m.in. Poseł na Sejm RP Paweł Lisiecki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marcin Martyniak, Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Zbigniew Terek, Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie prof. dr hab. n. med. Jan Walewski oraz Zastępca Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego, Komendant Centralnego Szpitala Klinicznego MON płk. dr n. med. Artur Bachta.

Dzisiaj spotykamy się w naprawdę radosnych okolicznościach, ponieważ przekazujemy środki finansowe dla dwóch wiodących instytutów medycznych w Warszawie, które są naszymi filarami jeżeli chodzi o profilaktykę i leczenie chorób onkologicznych.  Wszyscy zdajemy sobie doskonalę sprawę z tego, że ochrona zdrowia leży w sercu każdego rządu, ale jest jednocześnie wskazywana przez większość naszych rodaków jako obszar wymagający dalszych działań, aktywności i wprowadzania różnego rodzaju reform. Tego rodzaju reformy, działania i dofinansowania zostały podjęte po roku 2015 i trwają do dziś. Fundusz medyczny to historyczne i gigantyczne dofinansowanie na inwestycje w szpitalach w całej Polsce, ale także w województwie mazowieckim i w Warszawie. Dzisiejsze dwa czeki na prawie 300 mln zł to gwarancja inwestycji w najbliższych latach, które przyczynią się do zwiększenia komfortu i jakości opieki nad pacjentami - powiedział Wojewoda Mazowiecki Tobiasz Bocheński.

Ministerstwo Zdrowia z Funduszu Medycznego przekaże rekordową kwotę w wysokości 4,2 mld zł dla 19 podmiotów z 14 województw.

W województwie mazowieckim wsparcie finansowe, w łącznej kwocie ponad 290 mln zł z Funduszu Medycznego, otrzymają dwa Państwowe Instytuty Badawcze na realizację infrastrukturalnego projektu strategicznego, którego celem jest podniesienie jakości i dostępności świadczeń onkologicznych:

- Wojskowy Instytut Medyczny – umowa na kwotę ponad 142 mln zł na budowę ośrodka diagnostyki i leczenia raka płuca wraz z blokiem operacyjnym,

- Narodowy Instytut Onkologiczny im. Marii Skłodowskiej-Curie – umowa na kwotę ponad 148 mln zł na optymalizację ścieżki diagnostycznej i terapeutycznej chorych na nowotwory.

Fundusz Medyczny to mechanizm finansowy ustanowiony na mocy ustawy z 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym, który powstał z inicjatywy Prezydenta RP, we współpracy z Ministrem Zdrowia. Jego celem jest poprawa zdrowia i jakości życia Polaków.

Fundusz jest finansowany ze środków publicznych w łącznej wysokości ok. 40 mld zł, a okres jego realizacji obejmuje lata 2021-2029.

Fundusz zasilają coroczne wpłaty z budżetu państwa w wysokości ok. 4 mld zł.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u