Blisko 10,5 mln zł dla samorządów z województwa mazowieckiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Autor: Mazowiecki UW 2023-10-17 09:44:46

Blisko 10,5 mln zł otrzymają samorządy z województwa mazowieckiego, z regionu warszawskiego, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączna długość modernizowanych dróg w ramach podpisanych umów to blisko 9,5 km. Uroczystość podpisania umów z udziałem Wojewody Mazowieckiego Tobiasza Bocheńskiego odbyła się 13 października br. w Starostwie Powiatowym w Wołominie. W wydarzeniu udział wzięli także m.in. Wiceminister Rozwoju i Technologii Piotr Uściński, Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej Anita Czerwińska, Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej Barbara Socha i Szef Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Michał Prószyński.

To jest mała cegiełka, naprawdę w wielkiej budowli, którą udało się przez ostatnie 8 lat w wymiarze drogownictwa w województwie mazowieckim stworzyć. Wystarczy podać jedną daną, która jest nieprawdopodobna i niewiarygodna: - przez ostatnie 8 lat liczba środków, które trafiły do wszystkich samorządów województwa mazowieckiego, jest równa wszystkim środkom na drogi powiatowe i gminne jakie zostały przeznaczone za rządów Pana Premiera Tuska i Pani Kopacz w całej Polsce. To jest ta różnica nakładów finansowych. Chciałbym Państwu dzisiaj bardzo głęboko i serdecznie podziękować za Państwa wkład. Dziś, po 8 latach rządów dzięki głosom samorządowców, dzięki Państwa wiedzy, doświadczeniu i zaangażowaniu stworzyliśmy program, który służy mieszkańcom – powiedział Wojewoda Mazowiecki Tobiasz Bocheński.

Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymały:

 • Powiat Wołomiński - umowa na kwotę ponad 1,8 mln zł na remont drogi powiatowej nr 4361W (ul. Lipińskiej) w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z remontem skrzyżowań,
 • Powiat Legionowski - umowa na kwotę ponad 1,2 mln zł na remont drogi powiatowej nr 1809W (ul. Serocka) na odcinku od drogi krajowej nr 62 (ul. Wyszkowska) w kierunku drogi gminnej - ul. Popowskiej we wsi Nowa Wieś w Gminie Serock,
 • Powiat Otwocki - umowa na kwotę ponad 1,4 mln zł na remont drogi powiatowej nr 2709W Gmina Wiązowna,
 • Miasto Kobyłka - umowa na kwotę blisko 700 tys. zł na remont ul. Leśnej w Kobyłce,
 • Miasto Ząbki - umowa na kwotę ponad 1 mln zł na remont drogi w ulicy Wigury w Ząbkach na odcinku Narutowicza- Piotra Skargi,
 • Miasto Józefów - umowa na kwotę ponad 1,1 mln zł na remont drogi gminnej ul. Jana III Sobieskiego w Józefowie w istniejącym pasie drogowym,
 • Miasto Otwock - umowa na kwotę ponad 1 mln zł na remont dróg gminnych w Otwocku ul. Prusa i ul. Okrzei,
 • Gmina Raszyn - umowa na kwotę blisko 584 tys. zł na remont ul. Godebskiego w miejscowości Raszyn na odcinku od ul. Bitwy pod Raszynem 1809 roku do ul. Zacisze,
 • Gmina Błonie - umowa na kwotę ponad 450 tys. zł na remont drogi gminnej nr 410108W na odcinku 955m od granicy miejscowości Błonie do drogi gminnej 410107W w miejscowości Pass,
 • Gmina Leoncin - umowa na kwotę blisko 978 tys. zł na remont drogi w miejscowościach Nowe Polesie i Stare Polesie w Gminie Leoncin.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. Wszystko po to, żeby po drogach jeździło się wygodniej i bezpieczniej.

Środki Funduszu są przekazywane na dofinansowanie:

 • budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i dróg gminnych,
 • dofinansowanie budowy mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych,
 • finansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym, a od 2021 roku również na dofinansowanie:
 • zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym,
 • budowy obwodnic lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich,
 • budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, dróg powiatowych lub dróg gminnych, zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

Dzięki środkom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023 dla zadań polegających wyłącznie na remoncie dróg powiatowych lub gminnych dofinansowaniem objęte zostało 115 zadań, z czego 29 to zadania powiatowe, a 86 to zadania gminne. Długość odcinków dróg objętych dofinansowaniem to ponad 55 km dla zadań powiatowych. Z kolei dla zadań gminnych łączna długość odcinków dróg objętych dofinansowaniem wynosi prawie 100 km.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależnione od dochodów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego: im niższe dochody podatkowe, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80 proc. kosztów realizacji zadania.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wcześniej Funduszu Dróg Samorządowych), w latach 2019-2023 jednostkom samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego przyznano dofinansowanie na realizację 1324 zadań gminnych oraz powiatowych w łącznej kwocie blisko 2 mld zł (1 996 532 652,62 zł). Długość odcinków dróg objętych dofinansowaniem w latach 2019-2023 to ponad 1717 km. Ponadto, dofinansowaniem objęto podniesienie poziomu bezpieczeństwa na ponad 300 przejściach dla pieszych.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u