100. urodziny kpt. Marianny Krasnodębskiej ps. "Wiochna"

Autor: Lubelski UW 2023-10-19 08:05:33

Kpt. Marianna Krasnodębska – żołnierz Związku Walki Zbrojnej, przekształconego w Armię Krajową, osoba zaangażowana w ratowanie Żydów w czasie okupacji niemieckiej, „Sprawiedliwa wśród Narodów Świata” – obchodziła swoje 100. urodziny. Okazją do życzeń, podziękowań i wspomnień była niecodzienna uroczystość, zorganizowana w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Z jubilatką spotkał się wojewoda lubelski Lech Sprawka, który złożył najlepsze życzenia i podziękował za zaangażowanie w sprawy Rzeczypospolitej Polskiej, działalność patriotyczną, społeczną i kombatancką.

Nieustanne świadectwo prawdy

To, co było udziałem Pani Marianny, jej rodziny, to coś nieprawdopodobnego. To świadectwo postaw zdecydowanej większości społeczeństwa polskiego w tamtym czasie, gdzie podstawową zasadą było poszanowanie godności ludzkiej, która była bezczeszczona każdego dnia wojny, ale również przez wiele lat po wojnie.

Pani świadectwo tamtego czasu, zaangażowania, działalności konspiracyjnej i trudów, które niosło ze sobą zniewolenie w czasach PRL jest świadectwem, które wspomaga proces nad przywróceniem poszanowania godności. Dziękuję za nieustanne świadectwo, spotkania z młodzieżą, mówienie prawdy o tamtym czasie - to jedyna nadzieja na to, że Polaków będzie stać na zachowanie suwerenności, wolności i niepodległości.

Ofiara Pani rodziny jest wyrazistym obrazem tego, czego doświadczyli Polacy w tamtym czasie. Składam głęboki pokłon przed Pani doświadczeniem i życiorysem, którym można byłoby obdzielić kilka osób. Dziękuję i życzę dużo zdrowia, które sprawi, że Pani aktywność nadal będzie doświadczeniem dzieci i młodzieży

- podkreślał wojewoda lubelski Lech Sprawka.

W spotkaniu uczestniczyli: minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Mateusz Szpytma, dyrektor Oddziału IPN w Lublinie Robert Derewenda, weterani walk o wolność i niepodległość ojczyzny i prezesi organizacji kombatanckich, wicemarszałek województwa lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, dowódca Wielonarodowej Brygady płk. Piotr Lisowski, dowódca 21. Batalionu Lekkiej Piechoty 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej ppłk. Jacek Otręba, Wojciech Lesiak reprezentujący szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ministra Jana Józefa Kasprzyka i ppłk. Mariusz Wybraniec reprezentujący dowódcę 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej, lubelski kurator oświaty Teresa Misiuk, dyrektorzy szkół, nauczyciele i młodzież, przedstawiciel prezydenta Miasta Lublin Zdzisław Niedbała.

 Symbolicznym podziękowaniem za działalność jubilatki było przekazanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”, repliki polskiego orzełka wojskowego, polskiej oficerskiej szabli, pamiątkowych grawertonów, upominków, kwiatów. Spotkanie uświetnił chór Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie.

Niezłomna, sprawiedliwa i piękna

Polska jest dokładnie taka, jak Pani Marianna: niezłomna, sprawiedliwa i piękna pod każdym względem. Pani Marianna to ucieleśnienie piękna polskiej historii i teraźniejszości – historia i teraźniejszość siedzi właśnie tutaj i obchodzi swoje setne urodziny. Polska we wszystkich  trudnych czasach wydawała znakomitych i pięknych synów i córki, mężów stanu, wielkich ludzi Kościoła.

Polska odzyskiwała swoją niepodległość i wolność dlatego, że miała takich ludzi, którzy cały czas edukowali nas, kształcili i wychowywali. Polska odrodzona po ’89 roku kształtowała i kształtuje swoich synów i córki dlatego, że ma takich świadków. Za to wszystko dziękujemy i jesteśmy dumni, że jest Pani naszą matką, wspaniałym wychowawcą i nauczycielem

mówił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. 

Wolność najwyższą wartością

Wstępując do Związku Walki Zbrojnej, a później służąc w szeregach wojskowej służby kobiet i angażując się w ratowanie naszych żydowskich współbraci stanęła Pani po stronie dobra (…). Dla wszystkich tu obecnych Pani niezłomna odwaga w czasach totalnej nienawiści i pogardy dla człowieka jest przykładem, że wolność dla naszego narodu jest najwyższą wartością

napisał w liście szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych minister Jan Józef Kasprzyk. Słowo ministra odczytał Wojciech Lesiak.

Kpt. Marianna Krasnodębska ps. „Wiochna”

Marianna Krasnodębska urodziła się 10 października 1923 r. w Piaskach k. Lublina. Była jednym z ośmiorga dzieci Ignacego i Anny Jaroszów. W trakcie II wojny światowej cała rodzina działała aktywnie w konspiracji niepodległościowej - od pierwszych dni niemieckiej okupacji.

 W 1940 r., mając 17 lat Marianna Krasnodębska wstąpiła do Związku Walki Zbrojnej, a od 1941 r. udzielała się w „Wojskowej Służbie Kobiet” Armii Krajowej. Pod pseudonimem „Wiochna” pełniła funkcję dowódcy drużyny oraz łączniczki pomiędzy Armią Krajową, a Żydowską Organizacją Bojową.

W 1941 r. Niemcy utworzyli w Piaskach getto dla społeczności żydowskiej. Marianna Krasnodębska wraz z całą rodziną zaangażowana była w pomoc udzielaną Żydom przez struktury Polskiego Państwa Podziemnego. W gospodarstwie Jaroszów podczas łapanek i wywózek ukrywały się całe rodziny pochodzenia żydowskiego.

Za swoją działalność niepodległościową oraz ofiarnie niesioną pomoc rodzina Jaroszów zapłaciła w trakcie niemieckiej okupacji straszliwą cenę. Dwóch braci Marianny Krasnodębskiej zostało przez Niemców zabitych, dwóch kolejnych zamęczonych w Oświęcimiu. Ojciec więziony był na Majdanku. Za swoją działalność na rzecz pomocy Żydom rodzina otrzymała w 2001 r. Medal „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata".

Marianna Krasnodębska swoje przeżycia opisała w publikacjach: „Piaski w moich wspomnieniach” i „Wspomnienia o zaginionym świecie żydowskim w Piaskach”. Została uhonorowana m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem „Pro Bono Poloniae” i Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Aktywnie bierze udział w życiu społecznym. Uczestniczy w wydarzeniach patriotycznych i rocznicowych organizowanych przez urzędy publiczne, szkoły, biblioteki i instytucje kulturalno-oświatowe. Prowadzi zajęcia edukacyjne na terenie Lublina i województwa lubelskiego. Będąc świadkiem historii daje młodzieży świadectwo o męczeństwie i chwale narodu polskiego w czasie II wojny światowej.

Cieszę się, że moje 100-letnie urodziny mogę obchodzić w otoczeniu mojej rodziny w demokratycznej, suwerennej i wolnej Polsce – o co zawsze walczyłam. Dobro ojczyzny było dla mnie i moich bliskich zawsze najwyższym dobrem. Długie życie dobrze przebyte to wartość sama w sobie. Zdarzały się chwile smutku, rozpaczy, ale też wielkiej radości i szczęścia.

Dzisiaj patrząc tutaj na zgromadzonych jestem szczęśliwa, jest to dla mnie wielki zaszczyt i jest mi ogromnie miło, że mój wysiłek, jaki włożyłam w krzewienie patriotyzmu wśród młodych ludzi – został doceniony

– podkreślała jubilatka kpt. Marianna Krasnodębska.  

© 2018 Super-Polska.pl stat4u