Uroczyste posiedzenie Senatu UŁ

Autor: Łódzki UW 2023-10-19 08:08:05

Uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Łódzkiego jest wydarzeniem, które w szczególny sposób podkreśla znaczenie uczelni i jej społeczności dla rozwoju polskiej nauki, jak również zwraca uwagę na jej unikatowy potencjał badawczy oraz dydaktyczny.

Obecny na wydarzeniu Wojewoda Łódzki Karol Młynarczyk, w imieniu Prezydenta RP, wręczył najbardziej zasłużonym pracownikom uczelni odznaczenia państwowe – Medale za Długoletnią Służbę.

Wyróżnienia te są wyrazem wdzięczności za Państwa oddanie, wybitne osiągnięcia i pełną wyrzeczeń pracę na rzecz wspólnego dobra i polskiej nauki, jak również pięknym źródłem inspiracji dla całej społeczności akademickiej. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzę Państwu wszelkiej pomyślności i wielu kolejnych sukcesów, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Ufam, iż dzisiejsza uroczystość będzie dla Państwa niezapomnianym doświadczeniem oraz motywacją do podejmowania nowych wyzwań, oraz działań sprzyjających rozwijaniu własnych zainteresowań naukowych, jak i przyczyniających się do podnoszenia standardów badawczych oraz dydaktycznych na uczelniach województwa łódzkiego. Dzięki Państwa poświęceniu łódzka uczelnia jest miejscem o wyjątkowej atmosferze, w którym młode pokolenia zdobywają wiedzę oraz wzorce etycznego postępowania stanowiące znakomity kapitał na przyszłość. Gratuluję wszystkim odznaczonym dziś pracownikom Uniwersytetu Łódzkiego 

– powiedział wojewoda.

Podczas uroczystości dyplom doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego otrzymał profesor Maciej Henneberg, wybitny antropolog biologiczny i anatomiczny.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u