Październikowe posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Autor: MSWiA 2023-10-26 09:09:55

W środę, 25 października br. w siedzibie MSWiA, odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Obradom współprzewodniczyli wiceminister Paweł Szefernaker oraz burmistrz miasta i gminy Proszowice Grzegorz Cichy.

Na początku posiedzenia sekretarz komisji Marek Wójcik przywitał nowych członków komisji reprezentujących stronę samorządową. Skład komisji został rozszerzony w związku z zapisami znowelizowanej niedawno ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej.

Podczas posiedzenia rozpatrzono blisko 20 punktów dotyczących projektów rozporządzeń oraz wniosków, a także informacji. W agendzie znalazł się m.in. projekt zmian w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach, który uzyskał pozytywną opinię komisji.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u