Jubileusz Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie

Autor: Lubelski UW 2023-10-26 09:27:39

Szkoła Podstawowa nr 16 im. F. Chopina w Lublinie obchodzi 40-lecie istnienia. W jubileuszu „Szesnastki” na Czechowie, połączonym z otwarciem wyremontowanego basenu uczestniczył wojewoda lubelski Lech Sprawka. W dowód uznania działalności wojewoda nadał szkole i jej zasłużonym pracownikom okolicznościowe dyplomy uznania, sam uhonorowany został statuetką dla Przyjaciół Szkoły.

Spotkanie rozpoczęło przecięcie wstęgi, symbolizujące oddanie do użytku wyremontowanego basenu, mieszczącego się w budynku szkoły. Następnie społeczność placówki wzięła udział w uroczystości jubileuszowej, którą rozpoczęło wprowadzenie sztandaru i odśpiewanie hymnu państwowego i hymnu szkoły. Wszystkich powitała dyrektor Ewa Barszcz. Wydarzenie uświetniła część artystyczna. Spotkanie w szkole poprzedziła msza św. w kościele pw. Św. Jadwigi Królowej.

40-lecie tej szkoły zbiega się z 250. rocznicą utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Warto zwrócić uwagę, że KEN potwierdziła jej działalność, że szkolnictwo jest niezmiernie ważnym elementem życia społecznego. To członkowi KEN, w tym w dużej mierze z Lubelszczyzny byli twórcami projektu Konstytucji 3 Maja, zarówno ci, którzy byli członkami Komisji, ale również ci, którzy byli wychowankami tego systemu edukacji, który Komisja stworzyła. Niewątpliwie Szkoła Podstawowa nr 16 zalicza się do tych placówek, które są dowodem na to, jak ważna jest edukacja w życiu społecznym

– podkreślał wojewoda lubelski Lech Sprawka.

Gratulacje i życzenia od wojewody

Gratuluję tego jubileuszu. Dziękuję za wszystkie piękne wspomnienia i aktywność w przełomowych momentach historii szkoły. Chciałbym złożyć takie życzenia, z których będziecie czuć satysfakcję z tego, co robicie. Najlepszą miarą dla nauczyciela jest wdzięczność wychowanków - wdzięczność rozumiana jako pamięć w sercu, nie w umyśle, ale w sercu, to ta autentyczna wdzięczność. Tego Państwu bardzo gorąco życzę.

Uczniom życzę, byście potrafili wykorzystać szansę, jaką stwarza Wam ta szkoła, przede wszystkim w kształtowaniu swojej osobowości, równocześnie ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności. Bo to jest fundament dalszego procesu kształcenia, a w przyszłości aktywności zawodowej. Życzę Wam, by szkoła była Waszym drugim domem, nie pierwszym, bo pierwszym to jest dom rodzinny, ale drugim, gdzie macie osoby, które troszczą się o Was, opiekują i dbają o to, by w przyszłości mogliście to wykorzystać w dalszej edukacji i życiu zawodowym.

Rodzicom życzę, byście kojarzyli szkołę nie jako pole bitwy, ale jako miejsce, w którym macie osoby otwarte na Wasze potrzeby, które równocześnie są gwarantami, że nie przeszkodzą Wam w kształtowaniu osobowości własnych dzieci w procesie wychowania

dodał wojewoda Lech Sprawka.

Dyplomy uznania i wyróżnienia

W dowód uznania Lech Sprawka nadał szkole Dyplom Uznania Wojewody Lubelskiego za

kompleksową ścieżkę edukacji i kształcenie na wysokim poziomie z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik, kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, organizowanie i rozwijanie różnych form współdziałania szkoły z rodzicami i środowiskiem lokalnym, wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i przywiązania do historii i tradycji narodowych, a także za liczne sukcesy wychowanków w konkursach przedmiotowych, tematycznych, artystycznych i sportowych.

Przekazał także dyplomy uznania dla zasłużonych pracowników szkoły.

Pracownicy szkoły zostali także uhonorowani przez prezydenta Lublina Medalami Unii Lubelskiej, Medalami „Zasłużony dla Miasta Lublin” i Medalami Prezydenta Miasta Lublin.

Z kolei szkoła przyznała 10 statuetek dla osób, współpracujących ze szkołą, tzw. Przyjaciół Szkoły. Jedną z nich odebrał wojewoda Lech Sprawka.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u