Ślubowanie uczniów klas wojskowych XIV Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie

Autor: Lubelski UW 2023-10-27 09:17:32

Uczniowie pierwszych klas wojskowych XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Lublinie złożyli ślubowanie. Uroczystość przeprowadzona z ceremoniałem wojskowym odbyła się na dziedzińcu Muzeum Narodowego w Lublinie. Uczestniczył w niej wojewoda lubelski Lech Sprawka, który pogratulował uczniom decyzji, świadczącej o ich postawie i osobowości. W imieniu szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przekazał nadany szkole Medal Pro Patria, honorując sztandar szkoły.


 

Klasy wojskowe XIV LO jako jedyne w Lublinie uczestniczą we wszystkich edycjach pilotażowego programu Ministerstwa Obrony Narodowej. Prowadzą oddziały przygotowania wojskowego. Przedmioty innowacyjne to m.in. edukacja wojskowa, ratownictwo, sztuki walki, podstawy programowania, elementy rozpoznania i nawigacji.

Decyzja świadcząca o postawie i osobowości

Gratuluję uczniom tej decyzji. Ona świadczy o postawie i osobowości. Życzę kolejnych dobrych decyzji w przyszłości, które ugruntują tę postawę. Dziękuję Waszym rodzicom, bo to w rodzinie rozpoczyna się proces kształtowania osobowości. To dzięki nim możemy brać dzisiaj udział w tej podniosłej uroczystości.

Postawy patriotyczne to szansa na kultywowanie i krzewienie tradycji niepodległościowych w naszym kraju. Ta dzisiejsza uroczystość napawa nadzieją. Gratuluję i dziękuję za to znakomite dzieło. To klasy jedne z najlepszych w naszym kraju

- podkreślał wojewoda lubelski Lech Sprawka.

Medale nadane przez ministra Jana Józefa Kasprzyka

Istotną częścią uroczystości było wręczenie Medali, nadanych przez szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ministra Jana Józefa Kasprzyka. Medale Pro Patria przyznane zostały w dowód uznania szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość ojczyzny, a Medal Pro Bono Poloniae w dowód uznania zasług położonych na polu krzewienia postaw patriotycznych. Jeden z Medali Pro Patria został nadany XIV LO im. Zbigniewa Herberta w Lublinie. Aktu dekoracji dokonał wojewoda Lech Sprawka.

Nadzieja na gwarancję bezpieczeństwa i nienaruszalność granic

W tym szczególnym dniu pragnę zwrócić uwagę, że przez fakt przysięgi stajecie w obliczu poważnego wyzwania - sprostania wysokim wymaganiom moralnym Waszego szkolnego patrona oraz bycia godnymi następcami naszej tradycji patriotyczno-wojskowej.

Wasze zaangażowanie i wyszkolenie oraz patriotyczne wychowanie na pewno przełożą się na późniejsze życiowe decyzje. Dajecie też nadzieję, że młode pokolenie Polaków sprosta najważniejszemu zadaniu: gwarancji bezpieczeństwa i nienaruszalności granic naszego kraju.

W dniu uroczystego ślubowania chcę jeszcze raz podkreślić, że przede wszystkim wkraczacie na drogę nauki służenia ojczyźnie. To zobowiązuje! Wszystkim składającym ślubowanie życzę, aby ta podniosła chwila została na zawsze w Waszych sercach i umysłach

– napisał w adresie okolicznościowym szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. List odczytał wojewoda lubelski.

Absolwenci klas wojskowych

Absolwenci szkoły mogą liczyć na odbycie skróconej służby przygotowawczej, kończącej się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy, pierwszeństwo w trakcie naboru do WOT oraz innych rodzajów służby wojskowej, przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty podczas procesu rekrutacji), konsultacje przedstawicieli Wojskowego Centrum Rekrutacji w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej, możliwość odbycia w trakcie nauki certyfikowanych szkoleń.


 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u