Duże mieszkania czekają na duże rodziny

Autor: UM Szczecin 2023-11-09 08:39:36

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ogłasza kolejny nabór wniosków na mieszkanie  w ramach programu „Dom dla Rodziny”. Zainteresowane rodziny mogą składać dokumenty do  17 listopada br. 

W obecnym naborze ZBiLK  oferuje dwa mieszkania, kompleksowo wyremontowane. 

Pierwszy lokal znajduje się na trzecim piętrze w kamienicy przy ul.  5-go Lipca,  pow. użytkowa: 117,64 m2, liczba pokoi 4, c.o. z sieci miejskiej. Drugie mieszkanie położone jest na pierwszym piętrze w budynku przy ul. Mazurskiej, pow. użytkowa: 135,87m2, liczba pokoi: 4, c.o. z sieci miejskiej.

Program skierowany jest do rodzin, które mieszkają w Szczecinie minimum 3 lata i wychowują co najmniej pięcioro dzieci w wieku do 18 roku życia lub (do 25 roku życia, pod warunkiem, że uczą się lub studiują). 

Zainteresowani wynajęciem mieszkania w ramach Programu „Dom dla Rodziny”, powinni spełniać łącznie poniższe warunki: 

- nie posiadać tytułu prawnego do innego mieszkania, domu lub jego części na terenie Szczecina lub w innej miejscowości (co najmniej 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku). Co ważne, za tytuł prawny do lokalu nie jest uważana umowa najmu mieszkania wynajętego na warunkach rynkowych, w tym umowa najmu okazjonalnego. 

- spełniać ustalone kryteria dochodowe, np. w przypadku rodziny 7-osobowej (rodzice + 5 dzieci) minimalny dochód to 10007,16zł, natomiast maksymalny to 11277,91zł (średnia z 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku). Szczegółowe progi dochodowe dostępne są na stronie ZBiLK w zakładce „Dom dla Rodziny”. Co ważne, do dochodu nie wlicza się świadczenie wychowawczego 500+ oraz zasiłków z Referatu Świadczeń Rodzinnych. 

- przynajmniej jedna z osób w rodzinie musi posiadać stałe, niezależne od systemu pomocy i świadczeń – źródło dochodu. 

- w rodzinie nie może występować problem uzależnienia (alkohol, narkotyki itp.). 

- brak zadłużenia dotychczas zajmowanego lokalu. 

- aktualnie zajmowany lokal musi być utrzymany we właściwym stanie technicznym                          i higieniczno-sanitarnym. 

Przypominamy, że oferta na powyższych warunkach jest skierowana również do obecnych najemców lokali komunalnych, którzy mogą z niej skorzystać w ramach zamiany

Szczegóły dot. lokali przewidzianych w ramach programu „Dom dla Rodziny” opublikowane są na stronie internetowej Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych. We wniosku można będzie wskazać adres jednego wybranego lokalu.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać od 6 do 17 listopada br. w siedzibie ZBiLK, ul. Mariacka 25, w pok. 7 lub w Biurze Obsługi Interesanta. 

Więcej informacji pod numerem telefonu: 91 43 45 455 lub na stronie www.zbilk.szczecin.pl

© 2018 Super-Polska.pl stat4u