Nominacje generalskie dla oficerów Służby Ochrony Państwa i Straży Granicznej

Autor: MSWiA 2023-11-10 07:50:16

W czwartek, 9 listopada br. Prezydent RP Andrzej Duda wręczył nominacje generalskie oficerom Służby Ochrony Państwa i Straży Granicznej – płk. SOP Radosławowi Jaworskiemu oraz płk. SG Piotrowi Boćko. W uroczystości w Pałacu Prezydenckim wziął udział minister Mariusz Kamiński oraz wiceministrowie Maciej Wąsik i Paweł Szefernaker.

Dzisiejsze nominacje generalskie pokazują, jak zmienia się myślenie o bezpieczeństwie Rzeczypospolitej. Pokazujemy rzecz, która w ostatnim czasie stała się dla nas oczywistością i rzeczywistością – znakomite współdziałanie i koordynację pomiędzy służbami

– powiedział prezydent Andrzej Duda podczas wydarzenia.

W trakcie swojego przemówienia prezydent podkreślił liczne zasługi generałów. 

Służba Ochrony Państwa została poddana wielkiej próbie od kiedy trwa wojna na Ukrainie. Dodatkowe obciążenie spoczęło na tych, którzy na co dzień zapewniali bezpieczeństwo najważniejszym osobom w państwie, ale także i przybywającym do nas gości, w tym zmierzającym na Ukrainę

– zaznaczył Prezydent RP.

Nawiązując do nominacji dla rektora-komendanta Wyższej Szkoły SG w Koszalinie, prezydent Andrzej Duda podziękował za kształcenie funkcjonariuszy Straży Granicznej. 

Cieszę się, że dziełem pana generała jest wzrost jakości i znaczenia szkolnictwa przygotowującego do służby funkcjonariuszy SG, do osiągania szlifów oficerskich, tego wszystkiego, co tak niezwykle istotne dla rozwoju służby, co bazuje na jej chlubnej i wspaniałej tradycji

– podkreślił. 

Gen. bryg. SOP Radosław Jaworski jest obecnie komendantem Służby Ochrony Państwa. Od 2004 r. pełnił służbę w Biurze Ochrony Rządu, a od lutego 2018 r. jest funkcjonariuszem Służby Ochrony Państwa. Posiada wieloletnie doświadczenie w pionie działań ochronnych m.in. w Wydziale Zabezpieczeń Specjalnych, Wydziale Ochrony Delegacji Zagranicznych oraz Oddziale/Zarządzie Ochrony Rady Ministrów. W latach 2013-2014 był dowódcą ochrony Ambasady RP w Kabulu, a wcześniej, w latach 2011-2012, pełnił służbę w Ambasadzie RP w Trypolisie. Został odznaczony przez Prezydenta RP „Gwiazdą Afganistanu”. Otrzymał również Odznakę Honorową Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”. 4 listopada 2022 r. został powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego na stanowisko komendanta Służby Ochrony Państwa.

Gen. bryg. SG Piotr Boćko jest obecnie rektorem-komendantem Wyższej Szkoły Straży Granicznej w Koszalinie. Służbę w Straży Granicznej pełni od ponad 27 lat. Rozpoczął ją w Morskim Oddziale Straży Granicznej. W 1997 r. ukończył Studium Oficerskie w Centralnym Ośrodku Szkolenia SG w Koszalinie (obecnie Wyższa Szkoła Straży Granicznej). Od 1999 r. pełnił służbę w COSSG. W 2010 r. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu nadał mu stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Od 2017 r. do 2018 r. był najpierw zastępcą komendanta, a od 2018 r. komendantem Centralnego Ośrodka Szkolenia SG w Koszalinie. Od 1 października 2023 r. pełni funkcję rektora-komendanta Wyższej Szkoły Straży Granicznej w Koszalinie.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u