Odznaczenia i medale, promocje doktorskie na ZUT

Autor: mat prasowe ZUT 2023-11-13 08:42:04

W miniony piątek, 10. listopada 2023 r. w auli Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii ZUT miało miejsce uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych oraz Medali Komisji Edukacji Narodowej. Odbyły się także promocje doktorów habilitowanych i doktorów

Wręczenie odznaczeń i medali poprzedziła prezentacja odznaczonych, której dokonał Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju prof. Krzysztof Pietrusewicz. Odznaczenia wręczyli wicewojewoda Mateusz Wagemann oraz JM Rektor ZUT, prof. Jacek Wróbel.


 

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, na wniosek Ministra Edukacji i Nauki, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki, Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczona została dr hab. inż. Agata Witczak, prof. ZUT. Ponadto, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, pracownikom uczelni przyznano Medale za Długoletnią Służbę w trzech stopniach. 

Medalem Złotym odznaczono 16 osób, Medal Srebrny otrzymało 14 osób, a 5 osobom przyznano Medal Brązowy. Na mocy decyzji  Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania 8 osób otrzymało Medal Komisji Edukacji Narodowej, a 2 osoby wyróżniono Brązowym Medalem Sapientia et Veritas za szczególne zasługi dla szkolnictwa wyższego i nauki, w tym za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej oraz organizacyjnej.


 

Promocję doktorów habilitowanych i doktorów przeprowadził Prorektor ds. Nauki prof. Jacek Przepiórski. Promowani złożyli uroczyste ślubowanie, a promocje potwierdzone zostały aktem pasowania, którego dokonał JM Rektor ZUT prof. Jacek Wróbel.

Promowanych zostało 5 doktorów habilitowanych, a promocje doktorską otrzymały 42 osoby, wśród nich 16, które swoich rozpraw doktorskich broniły w 2023 r. 


 

Na zakończenie uroczystości w imieniu promowanych doktorów, głos zabrała dr hab. inż. Barbara Grochowalska z Wydziału Elektrycznego, a całą uroczystość uświetnił oprawą muzyczną Chór Kameralny ZUT. 


 

Listę promowanych i odznaczonych oraz zdjęcia przesyłam Państwu w załączniku.


 

Fot. Aurelia Kołodziej/ZUT, tekst Maria Bitel.


 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u