Kolejne spotkanie Lubelskiej Grupy Koordynacyjnej

Autor: Lubelski UW 2024-04-23 08:43:04

Wicewojewoda lubelski Andrzej Maj wziął w poniedziałek udział w kolejnym spotkaniu Lubelskiej Grupy Koordynacyjnej. Było ono poświęcone kwestiom istotnym dla działań humanitarnych na rzecz uchodźców w Polsce.

Na stan 14 kwietnia w województwie lubelskim znajduje się 117 obiektów zbiorowego zakwaterowania. Liczba miejsc w obiektach wynosi 4 281, z czego zajętych jest 2 785, a wolnych pozostaje 1 496. Od stycznia 2024 roku liczba obiektów zmniejszyła się o osiemnaście, natomiast liczba osób korzystających z nich ma tendencję spadkową, ale utrzymuje się na poziomie około 2 800

- powiedział wicewojewoda lubelski Andrzej Maj.

Do 13 lutego w Polsce wydano 952 108 aktywnych numerów PESEL dla obywateli Ukrainy. W województwie lubelskim nadano ich 35 436.

Lubelska Grupa Koordynacyjna

Spotkania poświęcone kwestiom istotnym dla działań humanitarnych na rzecz uchodźców w Polsce odbywają się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim cyklicznie w ramach Lubelskiej Grupy Koordynacyjnej.

Lubelska Grupa Koordynacyjna opiera się na wspieraniu i uzupełnianiu działań podejmowanych przez władze lokalne w obszarze reagowania humanitarnego.

Grupa ma na celu zapewnienie skutecznych i spójnych interwencji humanitarnych w ramach wsparcia Rządu RP, wzmocnienie koordynacji strategicznej i operacyjnej oraz wymiany informacji pomiędzy Wojewodą Lubelskim, władzami lokalnymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w województwie lubelskim, w tym Agencjami ONZ, międzynarodowymi i krajowymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami.

Działania mogą dotyczyć kwestii związanych z bezpieczeństwem, ochroną zdrowia, edukacją, zaspokajaniem podstawowych potrzeb, żywności, zakwaterowania, warunków sanitarnych i higienicznych, logistyki i pomocy pieniężnej.

Członkami Lubelskiej Grupy Koordynacyjnej są m.in. Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w Lublinie, Caritas Archidiecezji Lubelskiej, Caritas Archidiecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Centrum Wolontariatu w Lublinie, Fundacja im. Leny Grochowskiej, Fundacja Jana Zamojskiego, Fundacja Nowy Staw, Instytut na Rzecz Państwa Prawa, Konsulat Generalny Ukrainy w Lublinie, Kuratorium Oświaty w Lublinie, Nadbużański Oddział Straży Granicznej, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u