PolitykaAmbasador Armenii z wizytą w ŚUW

Ambasador Armenii Samvel Mkrtchian odwiedził dziś Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, gdzie spotkał się z wojewodą Jarosławem Wieczorkiem. Spotkanie miało charakter kurtuazyjny.

Ambasador Armenii z wizytą w ŚUW

Ambasador Armenii Samvel Mkrtchian odwiedził dziś Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, gdzie spotkał się z wojewodą Jarosławem Wieczorkiem. Spotkanie miało charakter kurtuazyjny.


Spotkanie wojewody z konsulem generalnym Węgier

Z konsulem generalnym Węgier w Krakowie Tiborem Gerencsérem spotkał się dzisiaj wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Spotkanie odbyło się w Śląskim Urzędzie w Katowicach i miało charakter kurtuazyjny.

Spotkanie wojewody z konsulem generalnym Węgier

Z konsulem generalnym Węgier w Krakowie Tiborem Gerencsérem spotkał się dzisiaj wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Spotkanie odbyło się w Śląskim Urzędzie w Katowicach i miało charakter kurtuazyjny.


Rozmowy ministrów spraw wewnętrznych Polski i Litwy

W piątek (16 lipca br.) minister Mariusz Kamiński rozmawiał z Agnė Bilotaitė, minister spraw wewnętrznych Litwy. Głównym tematem spotkania było omówienie ostatnich wydarzeń związanych ze wzrostem napływu nielegalnych migrantów z Białorusi na Litwę.

Rozmowy ministrów spraw wewnętrznych Polski i Litwy

W piątek (16 lipca br.) minister Mariusz Kamiński rozmawiał z Agnė Bilotaitė, minister spraw wewnętrznych Litwy. Głównym tematem spotkania było omówienie ostatnich wydarzeń związanych ze wzrostem napływu nielegalnych migrantów z Białorusi na Litwę.


Nieformalne posiedzenie Rady JHA w Słowenii

Ministrowie Spraw Wewnętrznych Unii Europejskiej spotkali się dziś (15 lipca br.) w Słowenii na nieformalnym posiedzeniu Rady Unii Europejskiej ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Polskę reprezentował wiceminister Bartosz Grodecki.

Nieformalne posiedzenie Rady JHA w Słowenii

Ministrowie Spraw Wewnętrznych Unii Europejskiej spotkali się dziś (15 lipca br.) w Słowenii na nieformalnym posiedzeniu Rady Unii Europejskiej ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Polskę reprezentował wiceminister Bartosz Grodecki.


Wizyta Ambasadora Danii

Ambasador Królestwa Danii w Polsce Ole Toft był dziś gościem Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha. To pierwsza wizyta ambasadora w Pomorskiem. Listy uwierzytelniające Prezydentowi RP - Ambasador Danii złożył 10 września 2020 roku.

Wizyta Ambasadora Danii

Ambasador Królestwa Danii w Polsce Ole Toft był dziś gościem Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha. To pierwsza wizyta ambasadora w Pomorskiem. Listy uwierzytelniające Prezydentowi RP - Ambasador Danii złożył 10 września 2020 roku.


Odbudowa Pałacu Saskiego w Warszawie wraz z inwestycjami towarzyszącymi

7 lipca 2021 r., podczas uroczystości na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda przekazał na ręce Marszałka Sejmu RP projekt Ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie. W uroczystości uczestniczył m.in.: Premier RP Mateusz Morawiecki, Senator RP Stanisław Karczewski oraz Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

Odbudowa Pałacu Saskiego w Warszawie wraz z inwestycjami towarzyszącymi

7 lipca 2021 r., podczas uroczystości na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda przekazał na ręce Marszałka Sejmu RP projekt Ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie. W uroczystości uczestniczył m.in.: Premier RP Mateusz Morawiecki, Senator RP Stanisław Karczewski oraz Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł.


Lublin miejscem Forum Regionów Trójmorza i Samorządowego Kongresu Gospodarczego

W Lublinie odbyło się Forum Regionów Trójmorza. W tym roku Forum towarzyszy pierwszy Samorządowy Kongres Gospodarczy. Wydarzenie ma na celu wzmocnienie spójności regionów Unii Europejskiej poprzez zacieśnienie współpracy społeczno-gospodarczej i naukowej samorządów z państw Europy Środkowo-Wschodniej, biorących udział w Inicjatywie Trójmorza: Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier. Uczestniczył w nim Prezydent RP Andrzej Duda. Obecni byli wojewoda lubelski Lech Sprawka i wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.

Lublin miejscem Forum Regionów Trójmorza i Samorządowego Kongresu Gospodarczego

W Lublinie odbyło się Forum Regionów Trójmorza. W tym roku Forum towarzyszy pierwszy Samorządowy Kongres Gospodarczy. Wydarzenie ma na celu wzmocnienie spójności regionów Unii Europejskiej poprzez zacieśnienie współpracy społeczno-gospodarczej i naukowej samorządów z państw Europy Środkowo-Wschodniej, biorących udział w Inicjatywie Trójmorza: Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier. Uczestniczył w nim Prezydent RP Andrzej Duda. Obecni byli wojewoda lubelski Lech Sprawka i wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.


Wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w województwie lubelskim

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki przebywał dzisiaj z wizytą w województwie lubelskim. Gościł w Fabryce Cukierków „Pszczółka” w Lublinie, Stellarium Sp. z o.o w Niedźwiadzie – Kolonii i P.H.M. POLCOMM w Lubartowie, gdzie zapoznał się z działalnością firm. Ostatnim punktem była wizyta na budowie drogi ekspresowej S19 w Niedrzwicy Dużej – odcinku stanowiącym część międzynarodowej trasy Via Carpatia. Premierowi towarzyszył wojewoda lubelski Lech Sprawka.

Wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w województwie lubelskim

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki przebywał dzisiaj z wizytą w województwie lubelskim. Gościł w Fabryce Cukierków „Pszczółka” w Lublinie, Stellarium Sp. z o.o w Niedźwiadzie – Kolonii i P.H.M. POLCOMM w Lubartowie, gdzie zapoznał się z działalnością firm. Ostatnim punktem była wizyta na budowie drogi ekspresowej S19 w Niedrzwicy Dużej – odcinku stanowiącym część międzynarodowej trasy Via Carpatia. Premierowi towarzyszył wojewoda lubelski Lech Sprawka.


Urzędy wojewódzkie wydłużą czas pracy w sprawach paszportowych

W związku ze zwiększonym zainteresowaniem sprawami paszportowymi, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało wojewodom dyspozycję wydłużenia godzin pracy urzędów wojewódzkich. Wnioski paszportowe będzie można składać także w soboty, natomiast w dni powszednie obsługa będzie się odbywać w wydłużonych godzinach.

Urzędy wojewódzkie wydłużą czas pracy w sprawach paszportowych

W związku ze zwiększonym zainteresowaniem sprawami paszportowymi, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało wojewodom dyspozycję wydłużenia godzin pracy urzędów wojewódzkich. Wnioski paszportowe będzie można składać także w soboty, natomiast w dni powszednie obsługa będzie się odbywać w wydłużonych godzinach.


Wizyta Ambasadora Niemiec

To pierwsza wizyta Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec, dr Arndta Freytaga von Loringhovena na Pomorzu, po objęciu przez niego funkcji, we wrześniu 2020 roku

Wizyta Ambasadora Niemiec

To pierwsza wizyta Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec, dr Arndta Freytaga von Loringhovena na Pomorzu, po objęciu przez niego funkcji, we wrześniu 2020 roku


Oficjalna wizyta Prezydent Republiki Mołdawii w Polsce

21 czerwca br. podczas oficjalnej uroczystości Prezydent RP Andrzej Duda powitał, rozpoczynającą oficjalną wizytę w Polsce, Prezydent Republiki Mołdawii Maię Sandu. W wydarzeniu uczestniczył Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski.

Oficjalna wizyta Prezydent Republiki Mołdawii w Polsce

21 czerwca br. podczas oficjalnej uroczystości Prezydent RP Andrzej Duda powitał, rozpoczynającą oficjalną wizytę w Polsce, Prezydent Republiki Mołdawii Maię Sandu. W wydarzeniu uczestniczył Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski.


Wniosek opozycji jest nieodpowiedzialny

 Wniosek opozycji o wotum nieufności dla szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego jest wnioskiem nieodpowiedzialnym - powiedział w poniedziałek (21 czerwca br.) wiceminister Maciej Wąsik podczas sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Po rozpatrzeniu wniosku i dyskusji odbyło się głosowanie. Wniosek nie uzyskał większości i został przez Komisję zaopiniowany negatywnie.

Wniosek opozycji jest nieodpowiedzialny

 Wniosek opozycji o wotum nieufności dla szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego jest wnioskiem nieodpowiedzialnym - powiedział w poniedziałek (21 czerwca br.) wiceminister Maciej Wąsik podczas sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Po rozpatrzeniu wniosku i dyskusji odbyło się głosowanie. Wniosek nie uzyskał większości i został przez Komisję zaopiniowany negatywnie.


Konsul generalny Ukrainy z wizytą u wojewody

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita spotkał się dzisiaj z konsulem generalnym Ukrainy Wiaczesławem Wojnarowskim. Wizyta miała charakter kurtuazyjny i była okazją do omówienia perspektyw polsko-ukraińskiej współpracy.

Konsul generalny Ukrainy z wizytą u wojewody

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita spotkał się dzisiaj z konsulem generalnym Ukrainy Wiaczesławem Wojnarowskim. Wizyta miała charakter kurtuazyjny i była okazją do omówienia perspektyw polsko-ukraińskiej współpracy.


KUL - 40-lecie doktoratu honoris causa dla Czesława Miłosza

Doktorat honoris causa dla Czesława Miłosza był aktem odwagi

KUL - 40-lecie doktoratu honoris causa dla Czesława Miłosza

Doktorat honoris causa dla Czesława Miłosza był aktem odwagi


Unijne rozmowy o migracji i bezpieczeństwie

We wtorek (8 czerwca br.) wiceminister Bartosz Grodecki uczestniczył w Luksemburgu w posiedzeniu Rady Unii Europejskiej ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA). Tematem spotkania były kwestie związane z migracją oraz bezpieczeństwem.

Unijne rozmowy o migracji i bezpieczeństwie

We wtorek (8 czerwca br.) wiceminister Bartosz Grodecki uczestniczył w Luksemburgu w posiedzeniu Rady Unii Europejskiej ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA). Tematem spotkania były kwestie związane z migracją oraz bezpieczeństwem.


Odsłonięto pomnik Premiera Jana Olszewskiego w Okuniewie

4 czerwca 2021 r. w Okuniewie odsłonięto pierwszy w Polsce pomnik Premiera Jana Olszewskiego. W uroczystości, która odbyła się w parku im. Premiera Jana Olszewskiego, w imieniu Premiera RP uczestniczył Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

Odsłonięto pomnik Premiera Jana Olszewskiego w Okuniewie

4 czerwca 2021 r. w Okuniewie odsłonięto pierwszy w Polsce pomnik Premiera Jana Olszewskiego. W uroczystości, która odbyła się w parku im. Premiera Jana Olszewskiego, w imieniu Premiera RP uczestniczył Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł.


Rozmowy polsko-ukraińskie dotyczące współpracy międzyregionalnej

W środę (2 czerwca br.) odbyła się wideokonferencja współprzewodniczących Polsko-Ukraińskiej Międzyrządowej Rady Koordynacyjnej ds. Współpracy Międzyregionalnej – wiceministra Bartosza Grodeckiego oraz Ihora Korkhovego, zastępcy Ministra Rozwoju Gromad Terytorialnych i Terytoriów Ukrainy.

Rozmowy polsko-ukraińskie dotyczące współpracy międzyregionalnej

W środę (2 czerwca br.) odbyła się wideokonferencja współprzewodniczących Polsko-Ukraińskiej Międzyrządowej Rady Koordynacyjnej ds. Współpracy Międzyregionalnej – wiceministra Bartosza Grodeckiego oraz Ihora Korkhovego, zastępcy Ministra Rozwoju Gromad Terytorialnych i Terytoriów Ukrainy.


Polsko-hiszpańskie konsultacje międzyrządowe

Premier Mateusz Morawiecki, premier Pedro Sánchez Pérez-Castejón, a także ministrowie z Polski i Hiszpanii wzięli udział w międzyrządowych konsultacjach dotyczących współpracy obu państw. Szef polskiego MSWiA Mariusz Kamiński spotkał się z Fernando Grande-Marlaska Gómezem, ministrem spraw wewnętrznych Królestwa Hiszpanii.

Polsko-hiszpańskie konsultacje międzyrządowe

Premier Mateusz Morawiecki, premier Pedro Sánchez Pérez-Castejón, a także ministrowie z Polski i Hiszpanii wzięli udział w międzyrządowych konsultacjach dotyczących współpracy obu państw. Szef polskiego MSWiA Mariusz Kamiński spotkał się z Fernando Grande-Marlaska Gómezem, ministrem spraw wewnętrznych Królestwa Hiszpanii.


Wizyta Prezydenta RP Andrzeja Dudy w województwie małopolskim

Prezydent RP Andrzej Duda odwiedził dzisiaj Małopolskę. W imieniu wojewody małopolskiego Łukasza Kmity towarzyszył mu II wicewojewoda Ryszard Pagacz.

Wizyta Prezydenta RP Andrzeja Dudy w województwie małopolskim

Prezydent RP Andrzej Duda odwiedził dzisiaj Małopolskę. W imieniu wojewody małopolskiego Łukasza Kmity towarzyszył mu II wicewojewoda Ryszard Pagacz.


Polska solidarna z Hiszpanią w obliczu wzmożonej presji migracyjnej

W obliczu ostatnich wydarzeń skutkujących wzmożoną presją migracyjną na południową granicę Hiszpanii, stanowiącą jednocześnie zewnętrzną granicę Unii Europejskiej, minister Mariusz Kamiński zapewnił o wsparciu i solidarności Polski z władzami w Madrycie.

Polska solidarna z Hiszpanią w obliczu wzmożonej presji migracyjnej

W obliczu ostatnich wydarzeń skutkujących wzmożoną presją migracyjną na południową granicę Hiszpanii, stanowiącą jednocześnie zewnętrzną granicę Unii Europejskiej, minister Mariusz Kamiński zapewnił o wsparciu i solidarności Polski z władzami w Madrycie.


Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

W środę (19 maja br.) w formie wideospotkania odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Posiedzeniu współprzewodniczyli wiceminister Błażej Poboży oraz Rafał Bartek – przedstawiciel mniejszości niemieckiej. W obradach uczestniczył także Tomasz Rzymkowski – wiceminister edukacji i nauki.

Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

W środę (19 maja br.) w formie wideospotkania odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Posiedzeniu współprzewodniczyli wiceminister Błażej Poboży oraz Rafał Bartek – przedstawiciel mniejszości niemieckiej. W obradach uczestniczył także Tomasz Rzymkowski – wiceminister edukacji i nauki.


Polski Ład: Wizyta prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w Małopolsce

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki gościł dziś w województwie małopolskim. Podczas wizyty odwiedził firmę Dragon Poland w Skawinie oraz Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie. Premierowi towarzyszył wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Polski Ład: Wizyta prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w Małopolsce

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki gościł dziś w województwie małopolskim. Podczas wizyty odwiedził firmę Dragon Poland w Skawinie oraz Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie. Premierowi towarzyszył wojewoda małopolski Łukasz Kmita.


Premier Mateusz Morawiecki odwiedził województwo lubelskie

Premier Mateusz Morawiecki przebywał dziś w województwie lubelskim. Wizytę rozpoczął od Szpitala Powiatowego w Rykach, a następnie zwiedził rodzinną firmę JMP Flowers w Stężycy. Prezesowi Rady Ministrów towarzyszył wojewoda lubelski Lech Sprawka.

Premier Mateusz Morawiecki odwiedził województwo lubelskie

Premier Mateusz Morawiecki przebywał dziś w województwie lubelskim. Wizytę rozpoczął od Szpitala Powiatowego w Rykach, a następnie zwiedził rodzinną firmę JMP Flowers w Stężycy. Prezesowi Rady Ministrów towarzyszył wojewoda lubelski Lech Sprawka.


Wiceminister Bartosz Grodecki wziął udział w Forum Schengen

W poniedziałek (17 maja br.) wiceminister Bartosz Grodecki wziął udział w zdalnym posiedzeniu Forum Schengen pod przewodnictwem Komisji Europejskiej. Spotkanie to było okazją do omówienia obecnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem strefy oraz do wyrażenia opinii na temat kluczowych elementów nadchodzącej reformy.

Wiceminister Bartosz Grodecki wziął udział w Forum Schengen

W poniedziałek (17 maja br.) wiceminister Bartosz Grodecki wziął udział w zdalnym posiedzeniu Forum Schengen pod przewodnictwem Komisji Europejskiej. Spotkanie to było okazją do omówienia obecnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem strefy oraz do wyrażenia opinii na temat kluczowych elementów nadchodzącej reformy.


Rozmowy polsko-słoweńskie

W czwartek (6 maja br.) minister Mariusz Kamiński spotkał się z Alešem Hojsem, ministrem spraw wewnętrznych Słowenii. Tematem rozmów były priorytety nadchodzącej Prezydencji słoweńskiej w Radzie UE w obszarze spraw wewnętrznych.

Rozmowy polsko-słoweńskie

W czwartek (6 maja br.) minister Mariusz Kamiński spotkał się z Alešem Hojsem, ministrem spraw wewnętrznych Słowenii. Tematem rozmów były priorytety nadchodzącej Prezydencji słoweńskiej w Radzie UE w obszarze spraw wewnętrznych.


Spotkanie przedstawicieli Grupy Wyszehradzkiej i Serbii w sprawie ochrony granic

Wiceminister Bartosz Grodecki uczestniczył w środę (28 kwietnia br.) w spotkaniu eksperckim na temat ochrony granic. W wideokonferencji wzięli udział przedstawiciele państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) i Serbii. Spotkanie odbyło się w ramach polskiego przewodnictwa w Grupie V4.

Spotkanie przedstawicieli Grupy Wyszehradzkiej i Serbii w sprawie ochrony granic

Wiceminister Bartosz Grodecki uczestniczył w środę (28 kwietnia br.) w spotkaniu eksperckim na temat ochrony granic. W wideokonferencji wzięli udział przedstawiciele państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) i Serbii. Spotkanie odbyło się w ramach polskiego przewodnictwa w Grupie V4.


Spotkanie Współprzewodniczących Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

 We wtorek (27 kwietnia br.) wiceminister Błażej Poboży i Grzegorz Kuprianowicz, którzy są współprzewodniczącymi Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, spotkali się w MSWiA. Dyskusja poświęcona była sytuacji społeczności należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz użytkowników języka regionalnego.

Spotkanie Współprzewodniczących Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

 We wtorek (27 kwietnia br.) wiceminister Błażej Poboży i Grzegorz Kuprianowicz, którzy są współprzewodniczącymi Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, spotkali się w MSWiA. Dyskusja poświęcona była sytuacji społeczności należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz użytkowników języka regionalnego.


Wizyta Premiera Mateusza Morawieckiego w Pomorskiem

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki przebywał w województwie pomorskim. Szefowi rządu towarzyszył Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.

Wizyta Premiera Mateusza Morawieckiego w Pomorskiem

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki przebywał w województwie pomorskim. Szefowi rządu towarzyszył Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.


Minister Mariusz Kamiński wziął udział w gali podsumowującej II edycję konkursu „Polskie serce pękło. Katyń 1940”

Gratuluję Wam udziału w prestiżowym konkursie. Chcę Wam też bardzo podziękować. Poświęciliście swój czas i talent trudnemu tematowi. Przygotowując się do konkursu pogłębiliście swoją wiedzę o Zbrodni Katyńskiej oraz o II Wojnie Światowej – powiedział prezydent RP Andrzej Duda, przewodniczący Komitetu Honorowego konkursu, podsumowując przebieg tegorocznej edycji. Podczas gali ogłoszono laureatów wszystkich trzech kategorii: plastycznej, literackiej oraz nowej kategorii obejmującej teksty piosenek.

Minister Mariusz Kamiński wziął udział w gali podsumowującej II edycję konkursu „Polskie serce pękło. Katyń 1940”

Gratuluję Wam udziału w prestiżowym konkursie. Chcę Wam też bardzo podziękować. Poświęciliście swój czas i talent trudnemu tematowi. Przygotowując się do konkursu pogłębiliście swoją wiedzę o Zbrodni Katyńskiej oraz o II Wojnie Światowej – powiedział prezydent RP Andrzej Duda, przewodniczący Komitetu Honorowego konkursu, podsumowując przebieg tegorocznej edycji. Podczas gali ogłoszono laureatów wszystkich trzech kategorii: plastycznej, literackiej oraz nowej kategorii obejmującej teksty piosenek.


Światło dla Białorusi

Na znak solidarności z narodem Białorusi Świętokrzyski Urząd Wojewódzki został podświetlony w barwach historycznej flagi Białorusi.

Światło dla Białorusi

Na znak solidarności z narodem Białorusi Świętokrzyski Urząd Wojewódzki został podświetlony w barwach historycznej flagi Białorusi.


Konsul honorowa Malty z wizytą u wojewody

Konsul honorowa Republiki Malty w Krakowie Agnieszka Kamińska spotkała się dziś z wojewodą małopolskim Łukaszem Kmitą. Rozmowa, która przebiegała w dobrej i życzliwej atmosferze, miała charakter kurtuazyjny.

Konsul honorowa Malty z wizytą u wojewody

Konsul honorowa Republiki Malty w Krakowie Agnieszka Kamińska spotkała się dziś z wojewodą małopolskim Łukaszem Kmitą. Rozmowa, która przebiegała w dobrej i życzliwej atmosferze, miała charakter kurtuazyjny.


Unijne rozmowy o partnerstwie w sprawie migracji

W poniedziałek (15 marca br.) wiceminister Bartosz Grodecki wziął udział we wspólnej wideokonferencji ministrów spraw wewnętrznych oraz ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej. Rozmowa była poświęcona kwestiom partnerstw z państwami trzecimi w zakresie migracji.

Unijne rozmowy o partnerstwie w sprawie migracji

W poniedziałek (15 marca br.) wiceminister Bartosz Grodecki wziął udział we wspólnej wideokonferencji ministrów spraw wewnętrznych oraz ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej. Rozmowa była poświęcona kwestiom partnerstw z państwami trzecimi w zakresie migracji.


Premier powołał nowego wojewodę opolskiego

Dziś (12 marca br.) premier Mateusz Morawiecki powołał Sławomira Kłosowskiego na stanowisko nowego wojewody opolskiego.

Premier powołał nowego wojewodę opolskiego

Dziś (12 marca br.) premier Mateusz Morawiecki powołał Sławomira Kłosowskiego na stanowisko nowego wojewody opolskiego.


Słowacka wizyta

Gościem wojewody Zbigniewa Koniusza był dyrektor Instytutu Słowackiego w Warszawie Adrián Kromka

Słowacka wizyta

Gościem wojewody Zbigniewa Koniusza był dyrektor Instytutu Słowackiego w Warszawie Adrián Kromka


Minister Mariusz Kamiński spotkał się z ministrem ds. migracji i azylu Republiki Greckiej

Minister Mariusz Kamiński oraz Panagiotis Mitarachi – minister ds. migracji i azylu Republiki Greckiej wzięli dziś udział (26 lutego br.) w oficjalnym spotkaniu w Belwederze. Spotkanie, w którym uczestniczył również wiceminister Bartosz Grodecki, odbyło się w ramach wizyty greckiej delegacji w Polsce.

Minister Mariusz Kamiński spotkał się z ministrem ds. migracji i azylu Republiki Greckiej

Minister Mariusz Kamiński oraz Panagiotis Mitarachi – minister ds. migracji i azylu Republiki Greckiej wzięli dziś udział (26 lutego br.) w oficjalnym spotkaniu w Belwederze. Spotkanie, w którym uczestniczył również wiceminister Bartosz Grodecki, odbyło się w ramach wizyty greckiej delegacji w Polsce.


Protest Chińczyków w Warszawie

14 lutego 2021 roku pod Kolumną Zygmunta w Warszawie można było zobaczyć niecodzienny protest. Przepraszamy za niezbyt dobre nagranie foniczne./ZOBACZ FILM/

Protest Chińczyków w Warszawie

14 lutego 2021 roku pod Kolumną Zygmunta w Warszawie można było zobaczyć niecodzienny protest. Przepraszamy za niezbyt dobre nagranie foniczne./ZOBACZ FILM/


Solidarna Polska protestuje

Oficjalne oświadczenie prezydium Zarządu Krajowego Solidarnej Polski po odwołaniu Janusza Kowalskiego z funkcji wiceministra Aktywów Państwowych   

Solidarna Polska protestuje

Oficjalne oświadczenie prezydium Zarządu Krajowego Solidarnej Polski po odwołaniu Janusza Kowalskiego z funkcji wiceministra Aktywów Państwowych   


Spotkanie z konsulem generalnym USA

Regularne spotkania z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego to jeden z priorytetów wojewody małopolskiego Łukasza Kmity. Dzisiaj wojewoda rozmawiał z konsulem generalnym USA w Krakowie Patrickiem Slowinskim. Spotkanie odbyło się w formule wideokonferencji.

Spotkanie z konsulem generalnym USA

Regularne spotkania z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego to jeden z priorytetów wojewody małopolskiego Łukasza Kmity. Dzisiaj wojewoda rozmawiał z konsulem generalnym USA w Krakowie Patrickiem Slowinskim. Spotkanie odbyło się w formule wideokonferencji.


Zapraszamy do lektury!

Codziennie nowe informacje ze wszystkich zkątków Polski.

Zapraszamy do lektury!

Codziennie nowe informacje ze wszystkich zkątków Polski.


Grupa Wyszehradzka ma 30 lat!

Dziś w Krakowie odbył się Szczyt Szefów Rządów Państw Grupy Wyszehradzkiej. W stolicy Małopolski gościli premierzy krajów należących do V4, w tym szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki, a także przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.

Grupa Wyszehradzka ma 30 lat!

Dziś w Krakowie odbył się Szczyt Szefów Rządów Państw Grupy Wyszehradzkiej. W stolicy Małopolski gościli premierzy krajów należących do V4, w tym szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki, a także przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.


Rząd przyjął zmiany w ustawie o dowodach osobistych

We wtorek (16 lutego br.) Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w ustawie o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw. Przygotowane przez MSWiA rozwiązanie wprowadza do dowodu osobistego m.in. drugą cechę biometryczną, czyli odciski palców. Zmiany są efektem dostosowania polskiego prawa do przepisów UE.

Rząd przyjął zmiany w ustawie o dowodach osobistych

We wtorek (16 lutego br.) Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w ustawie o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw. Przygotowane przez MSWiA rozwiązanie wprowadza do dowodu osobistego m.in. drugą cechę biometryczną, czyli odciski palców. Zmiany są efektem dostosowania polskiego prawa do przepisów UE.


101. rocznica Zaślubin Polski z Morzem

Prezydent RP Andrzej Duda, w 101. rocznicę Zaślubin Polski z Morzem, złożył wieniec pod pomnikiem generała Józefa Hallera w Pucku. Towarzyszył mu Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.

101. rocznica Zaślubin Polski z Morzem

Prezydent RP Andrzej Duda, w 101. rocznicę Zaślubin Polski z Morzem, złożył wieniec pod pomnikiem generała Józefa Hallera w Pucku. Towarzyszył mu Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.


Wizyta konsul generalnej Francji w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita spotkał się dziś z Anne Schmidt-Riou, konsul generalną Francji w Krakowie. Wizyta miała charakter kurtuazyjny i była okazją omówienia współpracy polsko-francuskiej. Rozmówcy podzielili się także swoimi spostrzeżeniami związanymi z działaniami w zakresie walki z pandemią koronawirusa.

Wizyta konsul generalnej Francji w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita spotkał się dziś z Anne Schmidt-Riou, konsul generalną Francji w Krakowie. Wizyta miała charakter kurtuazyjny i była okazją omówienia współpracy polsko-francuskiej. Rozmówcy podzielili się także swoimi spostrzeżeniami związanymi z działaniami w zakresie walki z pandemią koronawirusa.


Przesłanie Prezydenta do przyszłych pokoleń!

Przypominamy przemówienia Prezydenta Andrzeja Dudy które wygłosił w Pucku rok temu 10 lutego 2020 roku./ZOBACZ FILM/

Przesłanie Prezydenta do przyszłych pokoleń!

Przypominamy przemówienia Prezydenta Andrzeja Dudy które wygłosił w Pucku rok temu 10 lutego 2020 roku./ZOBACZ FILM/


Spotkanie liderów V4

Spotkanie prezydentów Polski, Słowacji, Czech i Węgier na Mierzei Helskiej  (9-10 bm.) inauguruje obchody 30-lecia Grupy Wyszehradzkiej. Gospodarzem spotkania jest Prezydent RP Andrzej Duda.  Na gdańskim lotnisku wyładowały dziś samoloty Prezydent Słowacji Zuzany Čaputovej i Prezydenta Węgier Jánosa Ádera. Gości witali Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich i ambasadorzy: Słowacji – Andrej Droba i Wegier - Orsolya Zsuzsanna Kovács.  Prezydent Czech Miloš Zeman przyleciał wczoraj. Na lotnisku przywitał go wojewoda i Ambasador Republiki Czeskiej w Polsce Ivan Jestřáb.

Spotkanie liderów V4

Spotkanie prezydentów Polski, Słowacji, Czech i Węgier na Mierzei Helskiej  (9-10 bm.) inauguruje obchody 30-lecia Grupy Wyszehradzkiej. Gospodarzem spotkania jest Prezydent RP Andrzej Duda.  Na gdańskim lotnisku wyładowały dziś samoloty Prezydent Słowacji Zuzany Čaputovej i Prezydenta Węgier Jánosa Ádera. Gości witali Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich i ambasadorzy: Słowacji – Andrej Droba i Wegier - Orsolya Zsuzsanna Kovács.  Prezydent Czech Miloš Zeman przyleciał wczoraj. Na lotnisku przywitał go wojewoda i Ambasador Republiki Czeskiej w Polsce Ivan Jestřáb.


NOWOROCZNE SPOTKANIE Z PARLAMENTARZYSTAMI

Podsumowanie ubiegłego  roku w kontekście działań najistotniejszych dla naszego regionu oraz lokalnych społeczności w dobie pandemii COVID-19, a także określenie planów na najbliższą przyszłość to kwestie wiodące spotkania wojewody Ewy Leniart i marszałka województwa Władysława Ortyla z podkarpackimi parlamentarzystami.

NOWOROCZNE SPOTKANIE Z PARLAMENTARZYSTAMI

Podsumowanie ubiegłego  roku w kontekście działań najistotniejszych dla naszego regionu oraz lokalnych społeczności w dobie pandemii COVID-19, a także określenie planów na najbliższą przyszłość to kwestie wiodące spotkania wojewody Ewy Leniart i marszałka województwa Władysława Ortyla z podkarpackimi parlamentarzystami.


Prezydent odwiedzi Puck

10 lutego o godz 9;15 Prezydenta Andrzej Duda złoży wieniec pod pomnikiem generała Józefa Hallera z okazji 101 rocznicy Zaślubin Polski z Morzem. Przypominamy przemówienie Prezydenta z przed roku, gdy było ono zakłócane przez zwolenników opozycji./ZOBACZ FILM/

Prezydent odwiedzi Puck

10 lutego o godz 9;15 Prezydenta Andrzej Duda złoży wieniec pod pomnikiem generała Józefa Hallera z okazji 101 rocznicy Zaślubin Polski z Morzem. Przypominamy przemówienie Prezydenta z przed roku, gdy było ono zakłócane przez zwolenników opozycji./ZOBACZ FILM/


Najnowsze informacje z Polski!

Zapraszamy do lektury. W naszej gazecie jest prawiie 26 tysięcy artykułów i filmów ze wszystkich regionów kraju.

Najnowsze informacje z Polski!

Zapraszamy do lektury. W naszej gazecie jest prawiie 26 tysięcy artykułów i filmów ze wszystkich regionów kraju.


Pierwsza konferencja nowego wojewody wielkopolskiego

Pierwszego dnia na nowym stanowisku wojewoda wielkopolski Michał Zieliński spotkał się z wicewojewodami oraz kierownictwem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. O swoich doświadczeniach oraz planach związanych z funkcją wojewody rozmawiał także z  mediami podczas pierwszej konferencji prasowej.   

Pierwsza konferencja nowego wojewody wielkopolskiego

Pierwszego dnia na nowym stanowisku wojewoda wielkopolski Michał Zieliński spotkał się z wicewojewodami oraz kierownictwem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. O swoich doświadczeniach oraz planach związanych z funkcją wojewody rozmawiał także z  mediami podczas pierwszej konferencji prasowej.   


Polsko-niemieckie rozmowy koordynatorów

W poniedziałek (1 lutego br.) odbyła się wideokonferencja koordynatorów ds. Polsko-Niemieckiej Współpracy Przygranicznej i Regionalnej: Bartosza Grodeckiego, podsekretarza stanu w MSWiA oraz Dietmara Woidke, premiera kraju związkowego Brandenburgia. Rozmawiano m.in. o aktualnej sytuacji epidemicznej w Polsce i Niemczach.

Polsko-niemieckie rozmowy koordynatorów

W poniedziałek (1 lutego br.) odbyła się wideokonferencja koordynatorów ds. Polsko-Niemieckiej Współpracy Przygranicznej i Regionalnej: Bartosza Grodeckiego, podsekretarza stanu w MSWiA oraz Dietmara Woidke, premiera kraju związkowego Brandenburgia. Rozmawiano m.in. o aktualnej sytuacji epidemicznej w Polsce i Niemczach.


© 2018 Super-Polska.pl stat4u