WIZYTA KONSULA HONOROWEGO CHORWACJI

Autor: Podkarpacki UW 2024-04-13 08:46:12

I wicewojewoda podkarpacki Wiesław Buż spotkał się dziś z konsulem honorowym Chorwacji w Krakowie Pawłem Włodarczykiem. Wizyta miała charakter kurtuazyjny.  Rozmowy dotyczyły współpracy w obszarach gospodarczym i kulturowym

Paweł Włodarczyk funkcję konsula pełni od stycznia 2011 roku.

Misją Konsulatu, który swoją działalnością obejmuje województwa śląskie, podkarpackie i małopolskie, jest m. in.  wspieranie przedstawicieli obu narodów w dążeniu do wzajemnego poznawania się, a także wytworzenia trwałych i silnych relacji na niwie kulturalnej, naukowej i gospodarczej pomiędzy naszymi krajami.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u