Regionalny Kongres Zawodowy w Kleszczowie

Autor: Łódzki UW 2019-04-03 09:28:47
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej, Wojewody Łódzkiego i Łódzkiego Kuratora Oświaty odbył się Regionalny Kongres Zawodowy. W wydarzeniu wzięli udział: wiceminister Marzena Machałek, wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk oraz łódzki kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski.

W ostatnim czasie odwiedziłam setki szkół w różnych województwach. Przeprowadziłam niezliczoną liczbę rozmów z nauczycielami, rodzicami, pracodawcami oraz samymi uczniami. Rezultatem tych spotkań i dyskusji jest nawiązanie współpracy pomiędzy wszystkim zainteresowanymi stronami w oparciu o którą, dziś wprowadzamy nowoczesną reformę w polskim szkoleniu zawodowym. Przez cały proces wdrażania zmian towarzyszyło mi poczucie, że kluczowym aspektem oprócz nowoczesnych technologii, powinna być dla nas inwestycja w młodych ludzi – podkreśliła Marzena Machałek.

Pomysłodawcy podkreślali, że wśród najważniejszych celów organizacji wydarzenia było: upowszechnienie zmian w szkolnictwie branżowym, przedstawienie rozwiązań zwiększających wpływ pracodawców na funkcjonowanie kształcenia zawodowego, zaprezentowanie potencjału szkół prowadzących kształcenie zawodowe w regionie, dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb krajowego, regionalnego i lokalnego rynku pracy, a także zbudowanie trwałej płaszczyzny współpracy pomiędzy szkołami i pracodawcami.

- Jednym z najważniejszych elementów reformy jest uwzględnienie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy oraz zróżnicowanie kwoty ustalonej na uczniów objętych szkoleniem zawodowym, o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa narodowego. Celem prognozy jest dostarczenie przesłanek do kształtowania oferty szkolnictwa branżowego adekwatnie do potrzeb zarówno krajowego, jak i wojewódzkiego rynku pracy – powiedział Grzegorz Wierzchowski.

Z zaproszenia na wydarzenie skorzystali między innymi: parlamentarzyści: Beata Mateusiak-Pieluch, Dariusz Kubiak, starosta bełchatowski Dorota Pędziwiatr, starosta opoczyński Marcin Baranowski oraz wójt Gminy Kleszczów Sławomir Chojnowski.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u