Spotkanie z Konsulem Ukrainy

Autor: Świętokrzyski UW 2023-08-18 08:48:02

Wojewoda Zbigniew Koniusz spotkał się z Konsulem Generalnym Ukrainy w Krakowie Wiaczesławem Wojnarowskim. Spotkanie miało charakter kurtuazyjny i było okazją do podziękowania Wojewodzie za pomoc udzieloną obywatelem Ukrainy w czasie agresji Rosji na Ukrainę.

Podziękowanie za zaangażowanie i pomoc obywatelom Ukrainy na ręce wojewody świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza złożył Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie Wieczysław Wojnarowski.

„Za wsparcie obywali ukraińskich w czasach agresji Rosji na Ukrainę , a także aktywną działalność w rozwój współpracy polsko- ukraińskiej”- takie słowa widnieją na podziękowaniu dla Wojewody skierowane od Konsula Generalnego Ukrainy w Krakowie.

W spotkaniu uczestniczyli także dyrektor generalny Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Marcin Bęben oraz doradca wojewody Andrzej Pruś.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u