Quod felix, faustum fortunatumque sit!

Autor: Małopolski UW 2023-10-06 08:41:09

Początek października jest szczególnym czasem w życiu całej społeczności akademickiej. Dla świeżo upieczonych maturzystów to rozpoczęcie ważnego etapu na drodze do zdobywania wyższego wykształcenia.

W uroczysta inauguracja roku akademickiego 2023/2024 odbyła się w murach Akademii Muzycznej w Krakowie. Wzięli w niej udział prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda oraz I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz, który odczytał list skierowany do uczestników przez wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę.
 

- Studia muzyczne łączą elementy formowania intelektualnego z doskonaleniem umiejętności warsztatowych i pielęgnowaniem wrażliwości na piękno. Takie wykształcenie otrzymuje się w tych murach. Uczyło się tu wielu wybitnych twórców i teoretyków muzyki - mówi prezydent Andrzej Duda.

- Inauguracja roku akademickiego jest symbolicznym wkroczeniem w nowy etap osobistego rozwoju, zdobywania cennych zdolności, pogłębiania wiedzy i poszerzania horyzontów. Przed Wspólnotą Akademicką, którą Państwo tworzycie, kolejny odcinek fascynującej podróży w poszukiwaniu odpowiedzi na kluczowe pytania. Jej ostatecznym celem — jak przekonuje nas łacińska maksyma — jest życiowa mądrość – przekazał w liście wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Inauguracja w murach Akademii Muzycznej rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego. Następnie wykład inauguracyjny na temat drogi twórczej Krzysztofa Pendereckiego wygłosiła prof. dr hab. Teresa Malecka. Wybrzmiał też radosny hymn „Gaudeamus igitur”.

- U progu nowego roku akademickiego 2023/2024 trudno nie przywołać przypadającej w nim 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – pierwszej w Europie instytucji oświaty publicznej. Nie tylko zreformowała ona system nauczania w Rzeczypospolitej, lecz także opracowała koncepcję nowoczesnego uniwersytetu. Twórcy i pracownicy KEN podkreślali potrzebę specjalistycznego kształcenia ludzi młodych, gotowych do pełnienia odpowiedzialnych ról społecznych. Z drugiej strony kładli nacisk na stworzenie innowacyjnego systemu szkolnictwa wyższego, który stwarzałby możliwość studiowania w kraju, zarówno w dużych ośrodkach miejskich, ale i tam „gdzie światło nauk mniej przeniknęło” -  przekazał w liście minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

fot. Piotr Markowski

© 2018 Super-Polska.pl stat4u