Co dalej z CPK?

Autor: Mazowiecki UW 2024-04-26 09:09:22

Możliwości rozwoju mazowieckich portów lotniczych oraz omówienie dotychczasowych działań na rzecz budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego były tematem XIX Posiedzenia Zespołu roboczego ds. gospodarki, pracy i rozwoju regionalnego w ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim

W dyskusji udział wzięli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Pełnomocnik Rządu do spraw CPK Maciej Lasek, Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski, Prezes Zarządu CPK Filip Czernicki oraz przedstawiciele Zarządu Polskie Porty Lotnicze S.A., Zarządu Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa - Modlin Sp. z o.o., Zarządu PKP Linii Kolejowych S.A., administracji rządowej, samorządowej i pracodawców. Spotkanie odbyło się 22 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

W trakcie posiedzenia WRDS w województwie mazowieckim podsumowano dotychczasowe działania zespołu roboczego do spraw gospodarki, pracy i rozwoju,  dyskutowano o przyszłości Centralnego Portu Komunikacyjnego w kontekście pozostałych mazowieckich portów lotniczych.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) Maciej Lasek podkreślił, że wszelkie projekty inwestycyjne muszą być uzasadnione finansowo. Na Mazowszu działają trzy lotniska: Lotnisko Chopina, Warszawa/Modlin oraz Warszawa-Radom, które są w stanie obsłużyć do ok. 25 milionów pasażerów rocznie. Konieczna jest teraz optymalizacja inwestycji w nowy port lotniczy i znalezienie najbardziej efektywnego sposobu podniesienia przepustowości już istniejących, zwłaszcza że pierwotny termin powstania CPK w 2028 roku był nierealny.

Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski podkreślił, że może ocenić przedsięwzięcie jedynie pod względem zgodności z prawem, w szczególności spełnienie warunków zawartych w przepisach specustawy CPK.

- Bardzo dziękuję za to spotkanie, ponieważ ono pokazuje, w którym miejscu dzisiaj jesteśmy. Słowo optymalizacja to kluczowe słowo, które dzisiaj padło. Rola wojewody w procesie związanym z Centralnym Portem Komunikacyjnym jest o tyle istotna, że decyzja o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu publicznego jest po stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – podkreślił Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski.

O Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego

Zadaniem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego jest opiniowanie stanowisk w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa. Rada zajmuje się także ocenianiem projektów strategii rozwoju województwa i programów w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz sprawozdań z ich realizacji.

Zdjęcia (6)

© 2018 Super-Polska.pl stat4u