OBCHODY DNIA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Autor: Podkarpacki UW 2023-10-06 08:43:59

W Rzeszowie odbyły się obchody Dnia Ratownictwa Medycznego. Uroczystość była okazją do podziękowania osobom tworzącym i umacniającym system Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podkreśliła szczególną rolę systemu PRM, który pozostaje w gotowości do niesienia ratunku wszystkim osobom wymagającym pomocy w stanach nagłych – przez całą dobę, we wszystkie dni w roku. Zaznaczyła, że październik to czas szczególny, w którym nasza uwaga koncentruje się w sposób wyjątkowy na kwestiach związanych z niesieniem pomocy medycznej i ochroną zdrowia. W tym czasie obchodzimy wprowadzony ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Dzień Ratownictwa Medycznego (13 października), natomiast 8 września po raz pierwszy obchodzony był Dzień Ratownika Medycznego, wprowadzony Ustawą z 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych. 

– Dziękuję Państwu za codzienną, wymagającą i odpowiedzialną pracę, która jest służbą ratowania tego co najcenniejsze – ludzkiego życia i zdrowia. Państwa praca jest bezcenna, wymaga profesjonalizmu, odwagi, opanowania i empatii. Dlatego należy jej się jak największy szacunek społeczny. Pragnę przekazać wyrazy uznania i wdzięczności lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom medycznym pracującym w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego. Życzę Państwu dumy i satysfakcji z pełnienia tej szlachetnej misji, zdrowia, wytrwałości i sił oraz pomyślności w życiu osobistym i zawodowym – powiedziała wojewoda.

System PRM w województwie podkarpackim

Jak powiedziała wojewoda, na terenie naszego województwa funkcjonuje model docelowy z jednym rejonem operacyjnym obsługiwanym przez jedną dyspozytornię medyczną Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. To nie wszystko – rejon ten obsługiwany jest przez 5 dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, co ważniejsze przez samodzielne stacje pogotowia ratunkowego, z liderem konsorcjum Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

W roku 2016 rejon województwa podkarpackiego zabezpieczany był przez 86 Zespołów Ratownictwa Medycznego. W kolejnych latach liczba dostępnych Zespołów ciągle się zwiększała i dziś wynosi 97.

– W tym roku uruchomiono dodatkowy ZRM w Stubnie oraz wydłużono czas gotowości jednego ZRM na terenie miasta Rzeszowa. Należy zaznaczyć, że wszystkie te zmiany odbywały się w trudnym okresie dla ratownictwa medycznego, związanym z pandemią COVID-19 oraz kryzysem migracyjnym wywołanym wojną w Ukrainie – zaznaczyła Ewa Leniart.

Dodała, że Minister Zdrowia zaakceptował ostatnią aktualizację Wojewódzkiego Planu Działania Systemu PRM dla województwa podkarpackiego na mocy której od 1 stycznia 2024 przybędą 4 zupełnie nowe miejsca stacjonowania w miejscowościach: Brzostek, Domaradz, Hyżne oraz Horyniec Zdrój. Cztery 12 godzinne Zespoły Ratownictwa Medycznego, w tych obszarach zwiększą, dostępność do udzielanych świadczeń w rodzaju ratownictwo medyczne. Tym samym od nowego roku w województwie podkarpackim działać będzie 101 Zespołów Ratownictwa Medycznego. Jest to wzrost, na przestrzeni tych lat, o 15 zespołów ratownictwa medycznego. Zwiększenie liczby zespołów ratownictwa medycznego oraz ich dyslokacje mają na celu wypełnienie najważniejszego kryterium obowiązującego w ratownictwie medycznym, czyli zachowania normatywnego czasu dotarcia karetek na miejsce zdarzenia.

System Państwowego Ratownictwa Medycznego tworzą również szpitalne oddziały ratunkowe. Tych na terenie naszego województwa również przybyło. W 2016 roku było 13 SOR-ów, w 2019 uruchomiony został SOR w Jarosławiu, a od nowego roku planowany do uruchomienia jest SOR w Szpitalu MSWiA w Rzeszowie.

– W ciągu ostatniego roku zespoły ratownictwa medycznego wyjeżdżały do różnych zdarzeń niespełna 150 tys. razy. Około 60% tych wyjazdów kończyło się przekazaniem pacjentów do szpitali. Natomiast w Szpitalnych oddziałach ratunkowych udzielono ponad 240 tys. świadczeń zdrowotnych – podsumowała wojewoda.

Od 2016 r. dofinansowano zakup 66 ambulansów. Tylko w tym roku z budżetu państwa  dotację otrzymały 4 samodzielne pogotowia na łączną kwotę 2,4 mln zł.

Ponadto został  rozstrzygnięty nabór na doposażenie sprzętowe oraz modernizację szpitalnych oddziałów ratunkowych także w naszym województwie. W wyniku tej decyzji na Podkarpacie trafi ponad 141 mln zł dla takich oddziałów.

System PRM w województwie podkarpackim to 1549 ratowników medycznych, 337 pielęgniarek i 216 lekarzy systemu.

Wręczenie wyróżnień

Uroczystość, która odbyła się w Sali Kolumnowej im. Ojców Niepodległości Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie była okazją do wręczenia wyróżnień za zaangażowanie w rozwój ratownictwa medycznego i w pracy na rzecz podnoszenia jakości świadczonych usług zdrowotnych w systemie PRM oraz za zaangażowanie i wsparcie w codziennych wyzwaniach niesienia pomocy osobom znajdującym się w stanach nagłych, za odwagę i profesjonalizm w udzieleniu pierwszej pomocy medycznej oraz za wzorową i pełną zaangażowania postawę.

Zgromadzeni mogli wysłuchać wykładów lek med. Andrzeja Włodyki, konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej (,,Postępowanie  zespołów ratownictwa medycznego w ostrych zespołach wieńcowych”) oraz lek. med. Jakuba Musiała – specjalisty pediatrii i onkologii („Stany nagłe w pediatrii i onkologii dziecięcej”).


 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u