Uroczysty capstrzyk na Placu Litewskim w Lublinie

Autor: Lubelski UW 2023-10-11 09:22:06

Uroczysty capstrzyk, który odbył się na Placu Litewskim w Lublinie, zapoczątkował tegoroczne obchody święta 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. dyw. Franciszka Kleeberga. Uroczystość była okazją do wręczenia wyróżnień i odznak pamiątkowych. W spotkaniu wziął udział wojewoda lubelski Lech Sprawka, który podziękował 19. LBZ za codzienną służbę i wzrost poczucia bezpieczeństwa.

Na Placu Litewskim obecni byli dowódca 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej gen. bryg. Rafał Miernik, dowódca 18. Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Arkadiusz Szkutnik, dowódcy jednostek na czele z dowódcą I Warszawskiej Brygady Pancernej gen. bryg. Arturem Kozłowskim i dowódcą 21. Brygady Strzelców Podhalańskich gen. bryg. Tadeuszem Nastarowiczem, starsi podoficerowie dowództwa jednostek, dowódcy, komendanci, szefowie, kierownicy służb mundurowych, m.in. lubelski komendant wojewódzki PSP w Lublinie nadbryg. Grzegorz Alinowski, dowódca 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk. Zbigniew Krzyszczuk, dowódca Wielonarodowej Brygady w Lublinie płk. Piotr Lisowski.

W capstrzyku uczestniczyli także poseł na Sejm RP Sylwester Tułajew, wicemarszałek województwa lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, prezydent Lublina Krzysztof Żuk, przedstawiciele władz samorządowych, duchowieństwa, dyrektorzy i prezesi instytucji i stowarzyszeń.

Zaszczytny obowiązek obrony ojczyzny

Pragnę przekazać gorące gratulacje z okazji święta 19. Brygady Zmechanizowanej. Jesteśmy dumni z tego, że pielęgnujecie postawę gen. Kleeberga. Pragniemy podziękować za Waszą obecność, każdy rok od powrotu Brygady do Lublina. Już w powstaniu styczniowym to województwo lubelskie było jednym z trzech województw, na terenie których toczyły się najintensywniejsze walki. Podobnie, chociażby w okresie wojny polsko-bolszewickiej. Dlatego z wielką radością przyjmujemy powrót wojska na teren województwa lubelskiego.

Jest to dla nas zaszczyt, ale równocześnie wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców województwa lubelskiego – województwa frontowego, tam, gdzie na styku granic państw Polski, Białorusi i Ukrainy jest to strefa szczególnego zagrożenia w różnych formach, związanych z wojną hybrydową, prowadzoną przez Rosję i Białoruś przeciwko Polsce, a z drugiej strony to zagrożenie wynikające z wojny i agresji Rosji na Ukrainę. Dlatego dziękujemy za wzrost poczucia bezpieczeństwa. Jesteśmy Wam wdzięczni za Waszą codzienną służbę i wzmożone działania w ostatnim czasie. Zapewniamy Was gościć i troszczyć się o Was na poziomie administracji rządowej i samorządowej.

Życzymy Wam wszystkim doskonałego rozwoju w zawodzie i misji oraz pełnej satysfakcji z pełnienia tego zaszczytnego obowiązku obrony ojczyzny. Życzę szczęścia osobistego. Sądzę, że będziecie odbierać najlepszą nagrodę w postaci wdzięczności ze strony naszych mieszkańców

podkreślał wojewoda lubelski Lech Sprawka.    

Święto 19. LBZ

Święto Brygady przypada w rocznicę bitwy pod Kockiem. Data nawiązuje do ostatniej bitwy Wojny Obronnej 1939 r. pod Kockiem, gdzie Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie” gen. dyw. Franciszka Kleeberga stoczyła bitwę z niemieckim 14. Korpusem Zmotoryzowanym (1-5 października), która okazała się ostatnią bitwą kampanii wrześniowej.

Coroczne uroczystości mają na celu upamiętnienie Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” i jej dowódcy, jak również kultywowanie dziedzictwa tradycji Brygady i promowanie pamięci historycznej na Lubelszczyźnie, jako podstawy wzmacniania relacji łączących polskie społeczeństwo z Siłami Zbrojnymi RP.

My Kleeberczycy chcemy oddać dzisiaj hołd naszym bohaterskim poprzednikom. Ich poświęcenie i wiara dały siłę, by przetrwać i odbudować państwowość, wolność narodu po niemieckiej i sowieckiej okupacji. Znaczenie tego poświęcenia oraz troski o bezpieczeństwo Polski nie trzeba tłumaczyć Polakom, tu, na wschodzie. Współcześni żołnierze Kleeberga rosną w siłę, a swój profesjonalizm wykuwają ciężką służbą na granicy państwa, w misjach poza granicami kraju oraz intensywnie szkoląc się na poligonach i na placach ćwiczeń

mówił dowódca 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej gen. bryg. Rafał Miernik.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u