70-lecie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

Autor: Lubelski UW 2023-11-18 09:30:42

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli - jedyny pełnoprofilowy wysokospecjalistyczny szpital onkologiczny na Lubelszczyźnie obchodzi w tym roku 70-lecie istnienia. Z tej okazji zostały zorganizowane obchody jubileuszowe, które były okazją do wręczenia uhonorowań dla osób szczególnie zasłużonych w powstanie placówki. W obchodach uczestniczył wojewoda lubelski Lech Sprawka, który przekazał okolicznościowe dyplomy nadane dla COZL i dyrektor Centrum prof. dr hab. n. med. Elżbiety Starosławskiej, dziękując za służbę na rzecz mieszkańców regionu.

Spotkanie odbyło się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Została zaprezentowana historia Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, wykład inauguracyjny pt. „Postępy w leczeniu okołooperacyjnym nowotworów skóry” wygłosił prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski. Obchody jubileuszowe, wykłady i dyskusje potrwają do soboty, 18 listopada.

Stała wdzięczność za działalność placówki

COZL to specyficzny podmiot leczniczy, ze względu na rodzaj chorób. Te choroby są przeżyciem i dramatem nie tylko pacjentów, ale ich rodzin i najbliższego otoczenia. Tu nie wystarczy sztuka medyczna, tu niezbędna jest wszechstronna umiejętność współpracy z pacjentem i jego najbliższymi w procesie leczenia, pobytu w szpitalu i w czasie, kiedy pacjent przebywa w domu. Wsparcie i pomoc są niezmiernie ważne.

Z taką postawą personelu Centrum spotykamy się na co dzień. Za to składam ogromne podziękowanie. Tego nie da się zmierzyć słowami i wyrazić w bezpośredni sposób. Miejcie pewność, że w tej wdzięczności jesteśmy stali.

W okresie pandemii Centrum ani przez jeden dzień nie przerwało swojej działalności na poszczególnych oddziałach. W roku 2021, dzięki porozumieniu szpitala klinicznego PSK1, który zarządzał szpitalem tymczasowym, a COZL, powstał na terenie szpitala tymczasowego m.in. pododdział onkologiczny dla tych pacjentów, którzy nie musieli przebywać w Centrum, ale byli zakażeni. Stwarzało to możliwość odizolowania ich od pozostałych chorych niezakażonych, ochraniając ich w ten sposób

– mówił wojewoda lubelski Lech Sprawka.

Historia Centrum

Za początek onkologii lubelskiej uważany jest 1953 r. Wtedy przyjęto pierwszych onkologicznych pacjentów w Poradni Onkologicznej, przy ul. Sierocej, która rozpoczęła swoją działalność na podstawie ogólnokrajowego planu organizacji walki z chorobami nowotworowymi. Poradnia onkologiczna mieściła się w przybudówce baraku, zajmowała przedpokój i dwa małe pokoje.

Rozpoczęto pionierską pracę nad wdrażaniem zasad diagnostyki i kompleksowego leczenia nowotworów. Początkowo ambulatoryjnie napromieniano pacjentów. Nie było jeszcze łóżek szpitalnych, chorzy nie mający możliwości zakwaterowania nocowali często w poczekalni dworca PKP lub na skwerkach, czy parkach miejskich. Organizowano od podstaw współpracę z ośrodkami klinicznymi oraz siecią terenowych placówek służby zdrowia.

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

W Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej pacjenci onkologiczni mają dostęp do profilaktyki, diagnostyki, leczenia i monitorowania po leczeniu.

W Centrum funkcjonuje 18 Oddziałów Szpitalnych, 5 Zakładów Medycznych, 33 Poradnie Specjalistyczne, Blok Operacyjny z 9 salami operacyjnymi i Centralną Sterylizatornią, Apteka Szpitalna, Izba Przyjęć, Ośrodek Rehabilitacji, Ośrodek Profilaktyki Nowotworów i Promocji Zdrowia, Centrum Immunologii, Centrum Genetyki Klinicznej, Medyczne Laboratorium Diagnostyczne, Bank Tkanek i Komórek Krwiotwórczych w ramach Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku.

Placówka dysponuje nowoczesną infrastrukturą sieciowo-serwerową i nowoczesnym systemem szpitalnym klasy HIS, obsługującym Elektroniczną Dokumentację Medyczną, który jest zintegrowany z systemem diagnostyki obrazowej oraz z systemem wspomagającym planowanie terapii i przygotowywanie indywidualnych leków onkologicznych.

Nowoczesne budynki Centrum wyposażone są w inteligentny system zarządzania budynkiem BMS, który pozwala na: monitorowanie przez całą dobę pracy urządzeń odpowiadających za bezpieczne i prawidłowe funkcjonowanie obiektu, zarządzanie automatyką skupioną w systemie oraz szybką reakcję na występujące awarie.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u